Kriminál - David Irving

David Irving je nepochybně jedním z nejkontroverznějších současných historiků, věnujících se mimo jiné tématu holocaustu. David Duke o něm v knize Moje probuzení už v roce 1998 napsal:

„Nejlepším příkladem perzekuce těch, kdo kladou otázky o holocaustu, je příběh historika Davida Irvinga. Jeho knihy se nachází skoro ve všech knihovnách na světě. Irving napsal téměř třicet děl o druhé světové válce, publikovaných půltuctem nejprominentnějších západních vydavatelů, včetně: The Viking Press; Harper & Row; Little, Brown; Simon & Schuster; a Avon Books.

Jeho díla chválili nejuznávanější historici světa, jako A. J. P. Taylor, Trevor Roper, Gordon Craig a Stephen Ambrose. Víc než 30 let pátral v německých státních archivech, stejně jako v amerických národních archivech, v britském úřadu veřejných záznamů, vládních archivech Austrálie, Francie, Itálie a Kanady a dokonce v někdejších tajných sovětských státních archivech. Byl prvním historikem, který zpochybnil autentičnost značně medializovaných (a později jako podvrh odhalených) Hitlerových deníků. Irving během svého obsáhlého výzkumu odhalil mnoho dokumentů, které popírají některé části holocaustové ortodoxie…

Homosexuálové – fakta

Homosexuálové žijí nečistým, nezdravým, nebezpečným, nešťastným a v mnoha případech násilným
životem.

• 25. dubna 2001 CDC (tj. Center for Disease Control, americké Centrum pro kontrolu chorob – pozn. překl.) vydalo zprávu, v níž se říká: „Na četných místech této země pozorujeme značný nárůst sexuálně přenosných chorob mezi muži, kteří mají sex s muži.“ (31, 32)
• Homosexuálové jsou zodpovědní za „první sexuálně přenosnou nákazu tyfové horečky“ v dějinách Spojených států. Tato choroba je zapříčiněna polykáním lidských výkalů. (32)
• Více než 10% homosexuálů na území významných měst USA je nakaženo virem HIV. K dnešnímu dni tvoří stále více než 50% známých případů AIDS ve Spojených státech. (30, 31)

Falešný pocit nebezpečí? Jak velké je riziko terorismu v porovnání s každodenními nebezpečími?

Hrozba terorismu se ve Spojených státech stala hlavní veřejnou politickou otázkou posledních tří let. K vypořádání se s tímto problémem byly vedeny nekonečné debaty, bylo změněno mnoho životů, vedeno pár válek a utracena spousta peněz – často bez dostatečné rozvahy. Širší perspektiva terorismu však byla ignorována. Stručně může být shrnuta takto:

1) Pokud bereme v úvahu peníze v širokém, ale rozumném kontextu, terorismus obecně nezpůsobuje příliš škod.

2) Náklady vynaložené na terorismus jsou často výsledkem ukvapených, neuvážených a nervózních reakcí.

Zviera ako svätec: Pravda o „Martinovi Lutherovi Kingovi“ - Kevin Alfred Strom

KEĎ SA KOMUNISTI ZMOCNILI nejakej krajiny, jednou z prvých vecí, ktorú vykonali, bolo skonfiškovanie súkromne držaných zbraní, aby ľudí zbavili fyzickej schopnosti odporovať tyranii. No oveľa zákernejšou než krádež zbraní ľudu je krádež ich dejín. Oficiálni komunistickí „historici“ prepísavali históriu, aby zodpovedala existujúcej straníckej línii. V mnohých krajinách boli oslavovaní národní hrdinovia vymazávaní z učebníc dejepisu, ich činy prekrúcané v prospech komunistickej ideológie, a komunistickí vrahovia a zločinci boli premenení na oficiálnych „svätcov“. Na počesť týchto zverov, ktoré povraždili mnohé národy, boli vyhlasované sviatky.

Vedeli ste, že rovnaký proces sa odohral i v Amerike?

Zpráva o rozkrádání českého národního majetku v 90. letech 20. století

Následující zpráva není a nemůže být úplná a ani si neklade za cíl být úplná a vyčerpávající. Je velmi pravděpodobné, že řada trestných činů a „tunelů“ z jejího spektra úplně unikla či je zachycena jen částečně či okrajově. Přesto se však snaží zdokumentovat zločiny a krádeže národního majetku, které proběhly v devadesátých letech, to vše především na základě pravdivých či obecně známých skutečností a faktů, jejichž relevanci a pravdivost si může kdokoli ověřit.

Zákon o potulných cikánech a podobných tulácích z roku 1927

Ve všech dílech světa setkáváme se s kočujícím národem cikánským, jehož kolébkou jest pravděpodobně Indie. Odtud rozšířili se nejprv do Evropy a Afriky a pak do celého světa. Celkem počítá se asi na 2 miliony cikánů, z nichž polovice jest v Evropě, nejvíce v Rumunsku asi 350.000, v Uhrách asi 150.000, v Turecku 60.000 a v Rusku asi 50.000. Na Československou republiku připadá asi 8000 cikánů rodem. Jejich počet ve všech státech se mění podle toho, jak který stát proti nim postupuje.

Vítězství nebo násilí: Historie Afrikánského hnutí odporu v Jižní Africe - Arthur Kemp

AWB je celosvětově známé jako tvrdá linie afrikánského odporu proti vládě černochů. AWB, popisované jako neonacistické, zesměšňované jako karikatura, mnohými nenáviděné, však vždy dokázalo přitáhnout pod svůj prapor dostatečný počet lidí, který mu umožňoval představovat ve složité jihoafrické rovnici jistý faktor. Tato kniha vypráví celý příběh Afrikánského hnutí odporu v Jižní Africe – jak vzniklo, co představuje, proč existuje, co vykonalo a jakou má před sebou budoucnost.

Odsun sudetských Němců z pohledu mezinárodního práva - Prof. dr. GEORGE GLOS

Základ k odsunu tzv. sudetských Němců položil Neville Chamberlain. Sužoval se myšlenkou, že Anglie se třeba neubrání Němcům v bitvě o Británii v roce 1940, protože sám zdržel zbrojení v rámci „míru za našeho života“. Anglii chyběly zbraně všeho druhu jeho vinou. Jednal na základě léčky, kterou mu nastražili Němci pomocí exponentů německé menšiny v Československu, Henleina a druhů, kteří jednali dle směrnic německé vlády, že chtějí mír a mírové řešení.

Norimberské zákony Říšského sněmu přijaté v Norimberku 15. září 1935

Zákon o říšském občanství

§ 1
(1) Státním příslušníkem je ten, kdo náleží do ochranného svazku Německé říše a je jí za to zvláště zavázán.
(2) Státní příslušnost se získá podle ustanovení zákona o říšské a státní příslušnosti.

§ 2
(1) Říšským občanem jest pouze státní příslušník německé nebo příbuzné krve, který dokazuje svým chováním, že je ochoten a schopen věrně sloužit německému národu a říši.

Norimberk: poslední bitva - David Irving

Velmi populární a přitom kontroverzní britský spisovatel David Irving představuje v knize svůj pohled na soudní proces s německými válečnými zločinci, který se konal od listopadu 1945 do října 1946. Autor knihy v žádném případě nezastírá své pochybnosti o legalitě procesu, který měl v mnoha případech porušit několik právních zásad. Zvláštní pozornost věnuje skutečnosti, že nebyla dodržena zásada zákazu zpětného uplatnění nově zavedených zákonů, že byl porušen princip rovnosti stran před soudem (obžalovaní neměli na rozdíl od žalobců přístup k většině archívních materiálů) a že mnoha zločinů, za něž byli němečtí političtí a vojenští představitelé souzeni, se političtí a vojenští představitelé vítězných spojenců, zvláště pak Sovětského svazu, dopouštěli také.

Syndikovat obsah