Turnerovy deníky - Andrew MacDonald

Turnerovy deníky je román z roku 1978 Williama Luthera Pierce vůdce radikální a neonacistické americké organizace National Alliance, který byl zveřejněn pod pseudonymem Andrew MacDonald. Turnerovy deníky popisují násilnou revoluci ve Spojených státech amerických, která vede k pádu federální vlády Spojených států amerických a nakonec i vyhlazení všech Židů a nebílých, a ponechání celkové bílé populace na světě na čísle padesáti milionů.

Lovec - Andrew MacDonald

William Luther Pierce je autorem této knihy, kterou stejně jako Turnerovy deníky napsal pod pseudonymem Andrew Macdonald. Joseph Paul Franklin je muž, který mezi lety 1977 a 1980 zastřelil více než dvacet lidí, černých i bílých, kteří praktikovali rasové míšení. A tomuto muži, jeho pohnutkám a jeho vražednému dílu Pierce v roce 1989 svou knihu věnoval.

Zatímco v Turnerových denících Pierce popisuje fiktivní povstání bílé rasistické organizace, které vede až k atomové válce a vyhlazení veškerého nebílého obyvatelstva na Zemi, Lovec měl být podle Pierce "více realističtější". A tak zatímco Turnerovy deníky i přes to, že se staly inspirací mnoha skutečných zločinů z nenávisti, zůstávají spíše četbou z oblasti science fiction, Lovec je děsivě skutečný.

Příběh románu, který se odehrává někdy na konci osmdesátých let, je postaven na akcích a uvažování hlavní postavy knihy, Oscara Yeagera (Yeager je poangličtělá verze německého jaeger, čili lovec). Yeager je veterán z Vietnamu, který pracuje ve Washingtonu jako technický konzultant na volné noze pro ministerstvo obrany. Znechucen tím, jak se společnost okolo něj mění, vyráží na "lov" a na odlehlých místech střílí rasově smíšené páry, které si předtím vybral na ulici. Jak se proti němu obrací hněv veřejnosti, kterou skrze média tlumočí různí občanští aktivisté, zaměřuje svou nenávist i na ně a během série atentátů povraždí ty nejpřednější z nich. Většinou Židy...

Konec civilizace - Aldous Huxley

Konec civilizace aneb Překrásný nový svět  je antiutopický sci-fi román anglického autora Aldouse Huxleyho.

Neveselé podobenství o civilizaci, která se pokusila hrát si na Boha a přetvořit k obrazu svému nejen přírodu, ale i lidskou duši. Ač napsaná v roce 1932, je stále aktuální i v době, kdy se klonování živých tvorů stává skutečností.

Zákon o potulných cikánech a podobných tulácích

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1927.

II. volební období.
4. zasedání.
Tisk 459.

Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 415) o potulných cikánech a podobných tulácích.

Ústavně-právní výbor jednal ve schůzích dne 21., 22. a 23. června 1927 o shora uvedené osnově zákona a usnesl se, změniv a doplniv vládní osnovu zákona v některých směrech, doporučiti senátu Národního shromáždění ku přijetí zákon tento ve znění dole uvedeném.

Tomáš Pecina: Rozhovor, který nesměl na stránkách Antifašistické akce vyjít

30.9.2010

V červenci letošního roku mne požádala osoba, podepisující se pouze křestním jménem, o e-mailový rozhovor o extremismu pro server Antifa.cz. Rád jsem vyhověl, měl jsem za to, že tento server čtou inteligentní lidé, s nimiž se dá o problematice rasismu a boje proti politickému radikalismu rozumně hovořit.

Barry Reid: 100 způsobů jak zmizet a žít svobodně

ÚVOD

„Žít svobodně“ znamená být schopný kontrolovat svůj vlastní život a vyhýbat se násilí nebo hrozbě násilí ze strany druhých. Co uděláte a jak to uděláte bude téměř vždy určovat, jestli svoboda bude nebo nebude vaše. VY však musíte převzít zodpovědnost za vytvoření svojí vlastní svobody. Nikdo, obvzlášť ne „vláda“, to za vás neudělá.

Katechismus hebrejce v SSSR

(Pravidla chování)

První červnovou sobotu roku 1946 zabavila tajná policie v Leningradské chorální synagoze u izraelských diplomatů (kteří tehdy ještě neměli imunitu, Izrael byl vyhlášen teprv 14.5.1948) knížečku, podle tisku i papíru vytištěnou v cizině, a Ždanov ji odnesl k Stalinovi.

Jan Neruda: Pro strach židovský

Předmluva
Již před staletími dívali se vynikající čeští lidé na Židy pro jejich bezohlednost, s jakou se vždy drali kupředu a pro kořistnictví nejhoršího druhu, jimž se obohacovali, jako na své nepřátele a nenáviděli je. Čeští králové v minulosti byli často nuceni ujímat se Židy utiskovaného českého lidu a zakročovati proti nim. Také v době tak zvané osvícenské a v době liberalismu, která umožnila Židům dostati se ze svých ghet na důležitá místa v životě národů – největší duchovní velikáni vyjadřovali se o Židech jako o bezohledných příživnících a vykořisťovatelích národů, poskytnuvších jim pohostinství.

Syndikovat obsah