Utopie - Thomas Moore

Slovo utopie je slovo umělé a označuje místo, které neexistuje. Ve významu, jak jej dnes chápeme a rozumíme mu my, použil prvně tohoto slova na začátku šestnáctého století anglický humanista a státník Thomas More. Tímto termínem tak More ve své době, ale i do budoucna dal název představě o určité ideální organizaci společnosti, o jejím uspořádání, normách, hodnotách a zákonech, která v současné době sama je neuskutečnitelná a je spíše jakýmsi projektem do blízké či vzdálené budoucnosti. Je přirozené, že utopie jednou se zrodivší jako něco ihned nerealizovatelného, něco, co na realizaci teprve čeká, prodělává zákonitě historický a ideový vývoj; rovněž je každá takováto ideální koncepce spjata s autorovým filozofickým a společenským postojem a také nutně vymezena sociálními, etickými, ekonomickými a třídními podmínkami svého vzniku a své doby. Utopie nevznikají v dějinách náhodně, nejsou pouhými výtvory autorovy fantazie. Jsou vyvolány v život konkrétními společenskými vztahy, rozpory a konflikty.

PřílohaVelikost
Utopie-Thomas_More.pdf467.25 KB