Sluneční aktivita: o vlivu nejbližší hvězdy na Zemi - Akademie věd ČR

Země je jednou z planet obíhajících kolem velké hvězdy – Slunce. Společně vytvářejí naší sluneční soustavu. Veškerý život na Zemi – rostlinný, živočišný i lidský – závisí na Slunci. Energie vysílaná Sluncem ohřívá povrch naší planety, uvádí do pohybu vítr, vlny i mořské proudy, působí změny počasí i koloběh vody. Sluneční světlo umožňuje fotosyntézu rostlin – zajišťuje potravu a kyslík, na nichž rostliny závisejí. Skutečnost, že Země je vůbec obyvatelná, je způsobena jejím postavením ve sluneční soustavě, otáčením okolo vlastní osy, během kolem Slunce a “neměnným“ sklonem zemské osy. Bez toho všeho a bez dýchatelné atmosféry, která zahaluje a chrání Zemi, by naše planeta byla stejně pustá jako její nejbližší sousedé Venuše a Mars.

PřílohaVelikost
Slunecni_aktivita-o_vlivu_nejblizsi_hvezdy_na_Zemi-Petr_Kulhanek.pdf11.31 MB