Sjednocování Evropy - Josef Šíma

Denně jsme zavalováni zprávami o postupu evropské integrace, o naší budoucí účasti v tomto procesu a o nesčíslné paletě projevů evropské sounáležitosti. Masové sdělovací prostředky o tomto tématu hovoří hned na prvních stranách či v prvních minutách svých zpráv. Čteme požadavky o nutnosti financování knih z veřejných rozpočtů na nadnárodní úrovni pro podporu rozvoje styků mezi národy, slyšíme varování před chaosem v příštím tisíciletí, nebude-li ustavena nadnárodní veřejná moc, která bude dbát na rozvoj ekonomické solidarity, pozorujeme rozpad několik staletí trvajícího systému evropských národních států, sledujeme vojenská přeskupování nejrůznějšího stupně, a to vše ve jménu evropské identity. Příčinou takovéhoto rozmachu aktivit na evropské úrovni má údajně být „nezadržitelný postup evropské integrace” a obranou proti nebezpečí anejistotě pramenící v okolním světě nebo v nedaleké budoucnosti je prý urychlení této integrace, harmonizace práva členských zemí EU a nadnárodní redistribuce bohatství.

PřílohaVelikost
Sjednocovani_Evropy-Josef_Sima.pdf965.76 KB