Náš poměr k Židům - Antonín Holub (1920)

Synové pak izraelští rozmnožili se a rodili se v hojnosti a rozhojňovali se i zesílili se náramně velmi a naplněna jest jimi země. Nuže opatrně sobě počínejme před nimi, aby se nerozmohli a kdyby přišla válka, aby se nepřipojili i oni k nepřátelům našim a nebojovali proti nám.Těmito slovy promluvil Farao k lidu svému v Egyptě. Protož ustanovili nad nimi úředníky, kteříž by plat vybírali, aby je trápili břemeny svými. Ale čím více je trápili, tím více rostli a tím se více rozmáhali.

PřílohaVelikost
Nas_pomer_k_Zidum-Antonin_Holub.pdf4.04 MB