In hoc signo vinces - George Lincoln Rockwell

Dlouhodobý trvalý úspěch v jakémkoliv lidském konání není nikdy výsledek slepé náhody. Dosažení jasně vytyčeného cíle, ať se jedná o pohyb z bodu X do bodu Y, stavbu domu nebo organizování obchodu, je vždy výsledkem tří věcí:1) Duševních schopností nutných k pochopení problému, počítání s odporem a zvolení nejlepší cesty k překonání tohoto odporu na cestě k cíli;2) Vůle a odhodlanosti udělat vše, co je nezbytné k dosažení vytouženého cíle bez ohledu na překážky;3) Fyzických možností, síly a odvahy dokázat provést plán a bojovat s použitím rozumu a nezlomné vůle.Jestliže některý z těchto tří elementů bude v kterémkoliv směru nedostatečný, neúspěch je předpokládaným a nevyhnutelným následkem.

PřílohaVelikost
In_hoc_signo_vinces-George_Lincoln_Rockwell.pdf134.26 KB