Rasový nacionalismus a Árijci

Árijci byli polokočovní nordičtí běloši, původně usídlení snad ve stepích Ruska a střední Asie, kteří hovořili různými indoevropskými jazyky.

Latina, řečtina, chetitština, sanskrt, francouzština, němčina, lotyština, angličtina, španělština, ruština atd. jsou všechno indoevropské jazyky; indoevropština, či správněji proto-indoevropština (PIE), je zmizelý původní jazyk, z něhož tyto jazyky nakonec pocházejí. Předpona „proto“ vyjadřuje, že gramatika a slovník tohoto dlouho zaniklého jazyka, jímž se hovořilo asi do 3000 let př. n. l., je hypotetická rekonstrukce moderních filologů. Stejně jako románské jazyky pocházejí z latiny, tak latina vychází z PIE.

PřílohaVelikost
Rasovy_nacionalismus_a_arijci.pdf196.24 KB