Zákulisie: Slobodomurárstvo a protikresťanské hnutie - E. Cahill

“Dnešné vlády”, hovoril veľký anglický štátnik pred viac ako päťdesiatimi rokmi, “majú do činenia nielen s inými vládami, spanovníkmi, kráľmi a ministrami, ale aj s tajnými spoločnosíami, ktoré majú všade svojich agentov bez škrupúľ, a ktoré môžu v poslednom momente zmariť všetky plány vlád.” “Nie sú to iba vládcovia, ani králi, ani princovia”, povedal kardinál Manning o rok neskôr, “ktorí ovládajú smer diania na Východe (viď Balkán). Je niečo iné nad nimi a za nimi; a je to vec, ktorá je mocnejšia než oni.” “Vrátane takmer každého národa”, napísal Lev XIII. o štvrťstoročia neskôr, “vo svojom nesmiernom dosahu sa zjednocuje s inými sektami, pre ktoré je skutočnou inšpiráciou a skrytou motivujúcou silou. Najprv priťahuje a potom si udržiava spoločníkov vnadidlom celosvetových výhod, ktoré pre nich zabezpečuje. Ovplyvňuje vlády niekedy sľubmi, niekedy i hrozbami. Našla si svoje cestičky do všetkých tried spoločnosti, a vytvára neviditeľnú silu, ktorá nie je zodpovedná nikomu,
nezávislú vládu, nakoľko je zastúpená v parlamente právneho štátu.” Všetky tieto slová platia ešte väčšmi dnes.

PřílohaVelikost
Zakulisie-slobodomurarstvo_a_protikrestanske_hnutie.pdf490.23 KB