Nadcházející diktatura humanity aneb Panství Antikrista - Johannes Rothkranz

Dnes již klasickou trilogii německého autora, magistra teologie Johanna Rothkranze, z roku 1991 lze bez nadsázky označit za nejzákladnější a nejpotřebnější dílo k úvodu do dané problematiky. Spisovatel své monumentální dílo rozdělil do tří svazků, v nichž postupuje od obecné situace a základního poučení (I. díl) přes konkrétní příklady činnosti temných sil v pozadí celosvětového dění (II. díl) až k nejdůležitějším souvislostem a cílům (III. díl), jimiž je sloučení všech konfesí do synkretického „náboženství humanity“ jako nezbytného předpokladu pro instalování jednotné světovlády, nejstrašnější diktatury, jakou dějiny lidstva dosud nepoznaly. Autor se svým dílem snaží vyburcovat uspané Evropany, aby nedali na vábení svých domácích politických loutek Sionu a poslali je všechny bez výjimky tam, kam dávno patří! Nezbývá než knize přát, aby byla čtena s důkladností a pozorným srovnáváním napsaného s realitou, a hlavně také aby si z ní čtenáři vyvodili příslušné závěry.

PřílohaVelikost
Diktatura humanity.rar11.05 MB