Čo teraz s cigánmi - Jozef Varga

Autor tejto stránky sa podujal na neľahkú úlohu, popísať háklivú tému vzájomných vzťahov medzi "bielou" väčšinou a cigánskou menšinou na Slovensku za situácie, keď akokoľvek oprávnená kritika menšiny nesie so sebou riziko obvinenia z rasizmu. Hranica medzi pravdou a demagógiou je totiž tenká a také riziko preto nie je vylúčené.

Autor považuje akúkoľvek formu rasizmu za porušenie najzákladnejších ľudských práv a zásadne ju odmieta. Na druhej strane si však všíma, že obviňovanie z rasizmu sa stáva nástrojom boja menšiny proti väčšine, boja v ktorom ide menšine o získanie ničím nezaslúžených výhod. Tento boj má tiež svoju paralelu v boji rómskych politických strán a organizácií o finančné príspevky Európskej únie. Nie div, že za takýchto podmienok sa príslušníci väčšiny začínajú báť reprezentantov menšiny, čo vytvára absurdnú situáciu, keď väčšina, z ktorej daní menšina žije, sa obáva kritizovať zneužívanie svojich daní na ciele, na ktoré neboli určené – prepíjanie prídavkov na deti predstavuje len jeden z mnohých príkladov. Autor si uvedomuje, že taká situácia je neudržateľná a že je nutné verejne poukázať na skutočné pomery, pretože politici sa tomu kvôli osobnému pohodliu vyhýbajú, odvolávajúc sa na pseudohumanistické argumenty.

PřílohaVelikost
Co_teraz_s_ciganmi-Jozef_Varga.rar946.38 KB