Ukřižovávání Židů musí skončit - článek v American Hebrew z roku 1919

Ukřižovávání Židů musí skončit!
Martin H. Glynn
(Bývalý guvernér státu New York)

Přes moře nás volá šest milionů žen a mužů o pomoc, a osm set tisíc malých dětí volá po chlebu.

Tyto děti, tito muži a ženy jsou naši spolučlenové lidského rodu s tímtéž právem na život, jaké máme my, se stejnou citlivostí na zimní chlad, se stejným sklonem zemřít ve spárech hladu. Uvnitř nich přebývají neomezené možnosti k rozvoji lidské rasy, které přirozeně přebývají v šesti milionech lidských bytostí. Nemůžeme být jejich opatrovníky, ale měli bychom
být jejich pomocníky.

Tváří v tvář smrti, ve smrtelném zápasu s hladem, není místo pro bláznivé rozlišování víry a fyzické rozlišování rasy. V této katastrofě, kdy vede krutý a neúprosný osud šest milionů lidských bytostí do hrobu, by mohly jen nejidealističtější výzvy lidské povahy rozhoupat srdce a pohnout rukou.

Šest milionů mužů a žen umírá z nedostatku životně důležitých prostředků; osm set tisíc malých dětí volá po chlebu. A tento osud není důsledkem žádné jejich vlastní chyby, žádného porušení lidských ani Božích zákonů; ale strašlivé tyranie války a fanatické touhy po židovské krvi.

V tomto hrozivém holocaustu lidského života jsou zapomenuty delikátnosti filozofických rozdílů, zapomenuty jsou odlišné historické interpretace; a rozhodnutí pomoci bezmocným, poskytnout útočiště nemajícím domov, obléct nahé a nakrmit hladové se stává náboženstvím, před jehož oltářem se může klanět muž každé rasy a žena každé víry může...

...v nás všech rukou Boží, a muži a ženy, kteří můžou, ale nebudou naslouchat pláči hladovějících, kteří můžou, ale nebudou věnovat pozornost nářku umírajících; kteří můžou, ale vyhnou se pomoci skupině těch, kteří sami zničili 77. divizi. Bylo jich tam 14 000 a v Argonne Forest se zmocnili 54 německých zbraní. To ukazuje, že židovští hoši ze Spojených států bojovali
u Argonne jako Jošua proti...

PřílohaVelikost
Ukrizovavani_Zidu_musi_skoncit.pdf1 MB