Talmud v nežidovském zrcadle - Hanuš Richter

Jest mylný názor, že jediným pramenem židovského náboženství jest bible. Nejstarším pramenem židovského náboženství jest Thora. Je to pět knih Mojžíšových. Celá rabínská literatura spočívá valnou částí na Thoře. Thora jest jádrem Starého Zákona. Jest uznávaná nejen Židovstvem, ale i křesťanskými církevními.Rabin přidávali ke Thoře komentáře. Ty se jmenují Mišna. Dalšími komentáři jsou různé Midrašim i kabalistická kniha židovstva Zohar.

PřílohaVelikost
Talmud_v_nezidovskem_zrcadle-Hanus_Richter.pdf45.72 MB