Antikrist - Franz Spirago

Autor knihy, rakouský teolog, profesor Franz Spirago, říká velmi výstižně hned v předmluvě, že „nikdo by neměl říkat, že pojednání o Antikristu je zbytečné, protože se domněle ještě neblížíme konci světa. Předložit studii o učení, které Písmo svaté tak často a dokonce výslovně pojednává, nikdy nemůže být označeno za zbytečné. Svatí apoštolové a svatí Otcové by ostatně tak často nepoukazovali na Antikrista, kdyby toto učení nebylo pro křesťany dokonce mimořádně užitečné. Největší prospěch ovšem podrobná znalost řečeného učení přinese těm křesťanům, kteří již budou žít v čase Antikrista.“ – A kdo z lidí může mít jistotu, že v čase Antikrista již nežijeme? Stačí si připomenout, že 19. září 1846 zazněla na vrchu u La Saletty – tehdy zcela neuvěřitelná – slova Matky Boží: „Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista.“

PřílohaVelikost
Antikrist-Franz_Spirago.pdf643.92 KB