Pozor! Vlci v rouše beránčím - Johannes Rothkranz

Jak prozrazuje již titul předkládaného díla, jde o separát z rozsáhlé (1 700 stran) a jedinečné práce německého magistra teologie Johanna Rothkranze Die Konzilserklärung über die Religionsfreiheit. Ein Dokument des II. Vatikanums und seine Folge (Koncilní prohlášení o náboženské svobodě. Dokument II. vatikánského koncilu a jeho následky), Durach 1995. Jedinečné proto, že v celé nepřehledné literatuře o důsledcích neblahého II. vatikánského koncilu by se jen stěží našlo něco srovnatelného nejen rozsahem, ale především dokonalou znalostí předmětu, šíří záběru a hlavně pevným a jasným katolickým postojem.

Přirozeně, že i zde se autor musel omezit na dílčí, byť i podstatný aspekt koncilních dokumentů. Říká o tom: „Vůbec nejzávažnější výtky jsou vznášeny proti učení koncilu o náboženské svobodě a proto se v následující pasáži omezíme na tuto záležitost. Kdyby se totiž zjistilo, že koncil závažně pochybil třeba jen v tomto jediném bodě, byl by zde dostatečný důvod k promyšlení důsledků, které z toho plynou. Případná existence dalších bludů v ostatních koncilních textech by na stavu věci a tím i důsledcích nic podstatného nezměnila.“

PřílohaVelikost
Pozor-Vlci_v_rouse_berancim-Johannes_Rothkranz.pdf10.8 MB