Společenský parasitismus v životě národů - Arno Schickedanz (1927)

V knize Arno Schickedanze z roku 1927 dostává čtenář do ruky mimořádné dílo, a to hned v několika ohledech. Nemusíme se nutně ztotožňovat s autorovým akcentováním „germánského nordictví“ v pasáži rasových resp. etnografických úvah, které byly v meziválečné morální i materiální bídě tehdejšího Německa mimořádně populární. Některé z nich již byly překonány pozdějším historickým bádáním, ale přesto jeho líčení národnostních poměrů na Středním Východě a jmenovitě v dnešní Sýrii se podivuhodně kryje s výsledky nejnovějších poznatků.

Schickedanzova kniha je výjimečná a svým způsobem i jedinečná především komplexností pohledu na „otázku všech otázek“, tedy na židovskou. Ani ten nejzaslepenější fanatický filosemita nenajde věcné argumenty – kromě pokřiku o „antisemitismu“ – proti následujícím autorovým vývodům.

PřílohaVelikost
Spolecensky_parasitismus_v_zivote_narodu-Arno_Schickedanz.pdf3.43 MB