Zrcadlo Židů: Žid podle Talmudu - Karel Rélink (1925)

Talmud, náboženské učení Židů, které dodnes existuje a je Židy přijato jako jejich zákoník, byl napsán rabínem Judou asi r. 150 po Kr., a sice začal knihou, která byla pojmenována Mišna, další pak kniha Gemara atd.

Tímto faktem padá lež Židů, že by talmud vznikl jako obrana při jejich pronásledování ve středověku.

Talmud je u Židů božskou knihou, v které se rabíni jako tvůrci a vykladači talmudu prohlásili za neomylné a jejich slova jsou nad slova živého Boha.

Tím také dávají Židé přednost talmudu před biblí !

Časem však bylo napsáno rabíny tolik knih, tvořících dohromady talmud, že se v této záplavě a často si i odporujících zákonech samotní rabíni nevyznali, odhodlal se tudíž palestinský rabín Josef Quaro utvořit jakýsi souhrn - výběr talmudských zákonů ve formě stručných paragrafů, na čemž pracoval přes 20 roků a nazval jej „Schulchan-aruch“ (vyšlo v Benátkách r. 1565).

PřílohaVelikost
Zrcadlo_Zidu-Karel_Relink.pdf28.65 MB