Mýtus o odstranění komunismu solidaritou - Polski Związek Patriotyczny

Rozsahem nevelká analýza mýtu o odstranění komunismu „Solidaritou“, postavená na spolehlivých pramenech, je prakticky obdobou stejné bajky o Chartě 77 a je tedy poučná i po našeho čtenáře; s tím rozdílem, že – s výjimkou „Analýzy 17. listopadu 1989“ M. Dolejšího – nemáme u nás srovnatelný materiál.
Autor správně poukazuje na očividnou shodu „demokratizačních procesů“ v Polsku, Československu (1968) i v samotném Sovětském svazu, jejichž cílem rozhodně nebylo nastolení demokracie a blahobytného tržního hospodářství, nýbrž rozložení již nepotřebného komunistického bloku s následnou instalací stále otevřenější světovlády sionistického Židovstva prostřednictvím internacionálního zednářstva a mnohonásobně zakonspirovaných vlivových agentur.
Krátce po „převratu“ 1989 tehdejší prezident V. Havel předal izraelské tajné službě, Mossadu, personální svazky agentů první správy StB (kontrarozvědné zahraniční služby) a především v zemích Středního východu, s nimiž mělo Československo tradičně dobré vztahy, a zahájil bazarový výprodej strategických hospodářských podniků anonymním mezinárodním koncernům. Naprostá paralela s událostmi v SSSR tedy přímo vylučuje možnost neexistence jednotného ústředí i řízení „spontánních demokratizačních procesů“ v zemích tzv. sovětského bloku. Kdo, resp. co tím ústředím je, to autor ukazuje dostatečně jasně každému, kdo vidět chce!
PřílohaVelikost
Mytus_o_odstraneni_komunismu_Solidaritou.pdf349.78 KB