Připravujeme

Kromě materiálů, které zveřejňujeme průběžně a jejichž zařazení do knihovny předběžně nijak neavizujeme, se dlouhodobě pracuje také na materiálech, jež si žádají delší přípravu (např. převod do elektronické podoby, jazykovou úpravu, překlad apod.). V současné době se pracuje na zveřejnění následujících knih:

Air photo evidence – John C. Ball

Auschwitz: Crematorium I – Carlo Mattogno

Dissecting the holocaust – Germar Rudolf

Náčelník spiknutí proti Rukopisům – Jan Vrzalík

Nad propastí – Rudolf Vrba

Oko za oko – John Sack

Mein Weg nach Scapa Flow – Günther Prien

Sociálně-demokratická společnosť - Rudolf Vrba

The Jewish religion: It´s influence today – Elizabeth Dilling

Understanding Jewish Influence - Kevin MacDonald

Wall Street and the Bolshevik Revolution – Anthony C. Sutton

Wall Street and the Rise of Hitler – Anthony C. Sutton