Epištoly k národu 2 (1927)

Stále se mluví o hradní politice, Masarykově realismu, kompromisním i nekompromisním nacionalismu, nutno tedy jíti do základu a ujasniti si podstatné rozdíly nacionalismu našeho a levicového, tedy socialisticko-realistického.

V inteligenci dnes zásluhou reklamy politiky hradní, která se kryje vděčností k osvoboditelům, opanoval mysl realismus. Nuž, promluvíme si o něm důkladněji.

Zakladatelem a vybudovatelem realismu je Masaryk. S ním stojí a padá.

Masaryk hned v počátcích své činnosti v Čechách zdůrazňoval, že nacionalismus český musí míti kulturní obsah. A ten je: humanita (lidství). Toť náš cíl a program, humanitní musí bytí i naše taktika. Humanitu dlužno bráti nejen ve smyslu nacionálním, také ve smyslu sociálním. Humanita je záštitou národů malých a slabých. Úkolem naším jest — humanitní ideály naší náboženské reformace domysliti, odčiniti rok 1487, kdy pánové ujařmili lid, provést reformaci sociální. Masaryk je člověk veskrz náboženský, proto neústupně zdůrazňuje náboženský podklad ideálů humanitních.

PřílohaVelikost
Epistoly_k_narodu_2.pdf1.23 MB