Záhady světovlády: poválečné úvahy - Rudolf Vrba (1923)

Dne 11. listopadu 19181 podepsal zavražděný Dr. Erzberger v lese compiègneském kapitulaci Německa. Tím byla válka světová jen zdánlivě ukončena. Žid Lansing poslal kvapem americké armády nazpět. Tak rozbil velkou koalici, která se utvořila proti Německu. Tím se stalo Německo opět pánem situace a podepsaný mír versaillský stal se bezcenným. Židovskou revolucí zničené Rusko zmizelo a tím ztratili Slované svou oporu. Co bude dále se odehrávati a zda při tom obstojí existence česko-slovenské republiky, je zastřeno neproniknutelnou rouškou budoucnosti.

Německo se na světovou válku po vítězství u Sedanu r. 1871 připravovalo plných 40 let. Němci byli tu za jedno jak v Německu, tak v Rakousku. Věrnými spojenci Němců byli a budou vždy Maďaři a Turci. — K této alianci věrně pak drží Židé celého světa. Každý Žid mluví německy, ať bydlí v Tunisu nebo v Berlíně.

Německý generální štáb měl přesně vypočteno, že světová válka potrvá tři měsíce. Kalkuloval ovšem s naprostou jistotou předem, že angličtí občané či kupci nesáhnou k meči. Tento předpoklad selhal, londýnští kupci vyhlásili válku a Berlín se při tom otřásal ve svých základech. Nyní platilo ovšem slovo lorda Kitchenera, že válka potrvá nejméně 4 roky. Ve Vídni měl nedávno přednášku plukovník Glaise-Horstenau o tom, jak veliká koalice dohody kolísala dlouhou dobu v názorech, jak rozděliti a uspořádati Evropu, až nastane klid zbraní.

PřílohaVelikost
Zahady_svetovlady-Rudolf_Vrba.pdf1.43 MB