Židozednářství: metla světa - Jan Rys (1938)

Příroda a historie jsou dvě učitelky života. Obě, příroda i historie, shodně nám ukazují, že život je protkán ustavičným bojem. Je to věčný zápas dvou principů: dobra a zla. Žádný z nich dosud nezvítězil a nemůže zvítěziti, neboť absolutní zlo, stejně jako absolutní dobro znamenalo by sice konec boje, ale také konec života. Ale i při tom, že nelze věřiti v absolutní vítězství dobra na tomto světě, jest svatou povinností člověka, aby pracoval alespoň k stálému zlepšování, k dosažení možného maxima dobra.

Jsoucnost zla vyvolává pocit nejistoty, a to právě ve fázi boje, dokud ještě nezvítězilo. K potření zla jest nutno je poznat, a to co nejdříve.

Nižší tvorové jsou za tím účelem nadáni pudovou schopností. Instinktivně větří a rozeznávají nebezpečí obyčejně včas a proto dravci a šelmy, využívající své síly a lsti, mají často hodně těžké živobytí.

PřílohaVelikost
Zidozednarstvi_metla_sveta-Jan_Rys.pdf4.43 MB