Louis Ferdinand Céline a jeho pamflety

Céline - realista, ba až naturalista silného zrna, popisuje ty stránky života, které nejsou nějak moc příjemné ke čtení. Někdy je lépe to raději nečíst, člověku je z toho docela špatně, přitom to není nějaká nenávist k člověku, ale lásky a soucitu tam není, ani co by se za nehet vešlo, a tyhle příliš, přespříliš temné stránky vidí nejen u šlechty a buržoasie, ale i u prostého člověka. Krásně to všechno zesměšňuje, karikuje…, ale sám se nepovyšuje, neříká, že on je dokonalost sama. Prostě a jasně: všichni lidi bez rozdílu společenského postavení jsou prasata a svině.

Moc hezky to vyjádřila jedna bloggerka pod článkem o Célinovi: Nenáviděl stejně Němce jako Židy, nenáviděl bohaté stejně jako chudobné, stejně jako umělce, jako šarlatány, vědce, politiky, dobrodince, slabé i silné. Céline jakoby nenacházel nic. Nic na vyvážení. Žádné iluze. Po přečtení jeho knihy máte pocit, jako by vám někdo rozvrtal všechny zuby.

Céline - pacifista, ale jaký!!! Do nejmenších detailů popisuje válečná jatka, přímo šílené vraždění a mrzačení, rozpáraná břicha, vyhřezlá střeva, utržené ruce a nohy, kusy různých těl smíchány a rozházeny po zemi, plynové útoky, nervové plyny, vši, blechy, epidemie... Lautréamontův Maldoror je slabota. To by měli číst povinně milovníci válek a slavných bitev a ministři válek a celý generální štáb! Jenomže těm by to asi nevadilo, ba možná by z toho měli sadistickou rozkoš, působilo by jim to masochistické blaho a hrdě by si v mysli promítali, jací že jsou nadlidé, co všechno je v jejich moci, co všechno, jaká zvěrstva, beztrestně mohou s těmi podlidmi provádět.

Céline se ptá - Proč se vedou války? Proč lidé na jedné straně potoka vraždí v jakémsi šíleném vytržení lidi na druhé straně potoka, když před nedávnem se sousedsky a přátelsky navštěvovali, pořádali společné taneční veselice a plesy a všelijaké oslavy, vzájemně se mezi sebou ženili a vdávali - a najednou ten šílený amok.

Céline odpovídá - Jde o prachy! O nic jiného než o prachy! Kdo na válkách vydělává? Finančníci. Kdo jsou ti finančníci? A Céline je jmenuje - Londýnská City - ty banky vlastní tito a tito lidé. Potom je tu newyorský Wall Stret, a banky tam vlastní tito a tito lidé. Céline uvádí jejich jména, vyjmenovává je jmenovitě, jednoho po druhém! Vyšla mu samá židovská jména. Vyšlo mu 200 židovských rodin, které vlastní „všechno zlato světa“!

Co mu tedy vyšlo? Logicky mu vyšlo, že tito lidé na válkách vydělávají, záměrně je vyvolávají, sami přitom válčit nejdou, proto rozeštvávají národy proti sobě - to zase v jejich žoldu dělají novináři, rozhlasoví reportéři, umělci, literáti - a zase mu vycházejí samá židovská jména.

Takže obvinil ze všech těchto nepravostí Židy. A vzal to důkladně - od dob před Kristem, přes starověk, středověk až do současnosti, tedy do roku 1938, kdy byl pamflet sepsán.

Protože mám vypsány i jiné protižidovské názory, které Céline neuvádí, možná je ani neznal, tak je uvádím já. Jsou to výroky slavných myslitelů, takže je nelze nařknout ze slabomyslnosti.

Pokud vím, Céline se nikdy od svých pamfletů nedistancoval a nikdy nepronesl, že byl pomýlený. Tedy trval na tom, že to, co napsal, nemíní uznat jako omyl a chybu.

PřílohaVelikost
Celine_a_jeho_pamflety.pdf8.09 MB