Židé a krev - Karel Loula (1941)

Říkám otevřeně: Nejpodstatnější kapitoly této knížky jsou plodem badatelů ruských, nikoliv ovšem bolševických. Avšak jde o věc, nikoli o zisk, prvenství a slávu, a tu se nežárlí. Neboť účel je týž dnes, jaký byl v dobách, kdy ruští badatelé psali svá varování: otevřít oči, burcovat, zapřísahat.

Tolik o vzniku a pramenech.

Je tu však ještě jedna závažná věc.

Vše, co jsme až dosud o Židech poznali a věděli, bylo jaksi jednostranné. Bylo to ono, co možno na Židech pozorovat vlastními smysly, to, co Židé tak příliš neskrývají. Jejich tvář, všem viditelná, není pro ně nebezpečím. To, co je odhalilo jako nežádoucí po stránce politické, hospodářské, mravní, sociální, to vše oni riskují a nebojí se toho. Vždyť dnešní vztah mnohých Čechů k Židům je toho dokladem. Když však uvážíme bedlivě to, co obsahuje tato práce, vtírá se nový názor na otázku židovskou: Co dělá Žida Židem ― krev, rasa, anebo jeho hrozné náboženství, jeho výchova duševní a duchovní?

Nové směry ideové říkají přímo: rasa, otázka židovská je otázkou krve a rasy.

Ano.

Ale ― není nejsilnějším činitelem židovské rasy právě ono náboženské, ta náplň záporně mravní v našem náboženském pojímání? Neztratilo by se ono cosi ,,věčně židovské“ v několika generacích, kdyby byli Židé odloučeni od svých ,,náboženských“ pramenů, tradice tajných nauk a krvavé fantasmagorie kultu a ritu? Zdá se, že bude třeba velmi mnoho studovat. Do tématu musí zasáhnout povolaní.

Myslím si, že znám duševní rozpoložení průměrných Čechů i inteligence našich dnů. A proto i vidím, jak asi bude tato práce přijímána. Události posledních let, ovzduší plné zklamání a nedůvěry, jaké se dostavuje vždycky, kdy po slibech a velkých plánech nepřicházejí ani malé činy, chaos v myšlení a úporné hledání pevného bodu v českém světě, to vše se zdá vyčerpávat zájem o věci veřejné. ,,Proč knížka proti Židům?“, to bude nejčastější otázka, vyslovovaná s nelíčeným přízvukem útrpnosti některých povznesenců, kteří nikdy nepochybovali o tom, že jsou moudřejší, než státníci všech národů a věků, naše dny nevyjímajíc.

Pro ty není psána.

Ale je mnoho dobrých Čechů, kterým tato publikace bude nití, podle které dojdou k rozpoznání mnoha věcí jiných. Vezmou do rukou práce jiné a lepší, přejdou na pole politické, do české historie a poznají, že boj proti Židům je nejen oprávněný, ale i smrtelně nutný a vážný, neboť s výjimkou ruského národa není národa druhého, na němž by napáchali Židé tolik křivd a který by tak neničili, jako národ český.

Ne nenávist, hloupá a mělká, ale nekonečná láska ke všemu českému, vískám i lidem, horám, lesům i Praze stvořila tuto knížku, neboť Židovstvo ― to je příčina všeho zlého, co kdy český národ potkalo.

Bostunič, z něhož také čerpám, nadepsal svojí knize moto: Vsjo pojmet pravoslavnoje serdce ― všechno pochopí srdce pravoslavné. Jistě pochopí i česká duše. A to je hlavní účel následujících stránek.

V Praze v červnu 1941.

K. J. Loula

PřílohaVelikost
Zide_a_krev-Karel_Loula.pdf3.42 MB