Vražda v Polné - Rudolf Vrba (1899)

Anežka byla sirotkem ode dne 13. července 1892, kdy ztratila otce svého. Byla šestým a posledním ― a tedy nejmilejším ― dítkem katolických rodičů Františka Hrůzy, domkáře v Malé Věžnici čp. 32 u Polné, a jeho manželky Marie, rozené Valíkovy z Rytířska (vulgo z Rytířek) čp. 4., okres Jihlava. Matka její jest tedy Moravankou. Rodiče její slavili sňatek svůj ve Vysokých Studnicích na Moravě měsíc před velikým požárem města Polné (4. srpna 1863). Z manželství toho vzešly dítky: 1. Jiří, jenž je ženatým zedníkem v Měšíně na Moravě. Oddán byl v Jamném. 2. Marie, již v chrámě sv. Jakuba v Jihlavě za manželku pojal Jan Rudolfer, tovární tkadlec hedvábí v Helenově u Jihlavy, kterýž však přišel k úrazu a chodí nyní s kolovrátkem, při čemž Marie jej provází. 3. Jan, jenž čítá přes 30 roků. Jest svoboden a s matkou obdělává 15 měr polí, jež mají při domku. Mimo to si ještě 3 míry od obce najali. 4. Verunka, jež čítá 27 roků. Byla ve službě v Praze, nyní však je doma, by těšila matičku svou, jež bolem zdrcena jest nad ztrátou drahé své Anežky. 5. Matěj, kterýž, počav první rok choditi do školy, o sv. Lucii asi r. 1881 záškrtem zemřel. 6. Nešťastná Anežka, jež narodila se dne 16. dubna 1879. Bylo jí tedy v den vraždy 19 roků, 11 měsíců a 13 dní, čili 20 roků bez 18 dnů. Poručníkem byl jí p. Jos. Novák, domkář v Polné č. 37―IV., jenž provozuje obchod dobytkem. Jest její příbuzný. Má za manželku její sestřenici.

PřílohaVelikost
Vrazda_v_Polne-Rudolf_Vrba.pdf253.26 KB