Kabbala, sekty a tajné spolky - N. A. Boutmy (1925)

Z existujících tajných spolků nejrozšířenějším a nejznámějším jest bez odporu svobodné zednářstvo.

Spolek tento existuje přes 200 let. O původu a podstatě jeho existuje ve všech řečech obrovská literatura. A přece tajní vůdcové zednářstva dovedli takovou kuklou zastříti tuto otázku, že mnozí, zřejmě zcela svědomití badatelé až podnes nedospěli k jednotnému úsudku o původu a cíli tohoto tajného spolku.

Jedni spisovatelé připisují vznik zednářstva potměšilosti anglického národa; druzí vidí jeho počátek v Německu; třetí považují zednářstvo za zbraň řádu Templářského; čtvrtí soudí, že se zednářstvo vyvinulo přirozenou cestou ze svazů stavitelských, které postupně ztratily svůj prvotní řemeslnický význam; pátí vidí počátek zednářstva v starých egyptských mysteriích atd.

I co se týče samotné podstaty zednářstva, i tu existují různé náhledy: většina spisovatelů připisuje zednářstvu ráz filosoficko-vědeckého a dobročinného spolku.

Avšak nic není tak tajného, aby se jednou nestalo jasným, a tak i »velké tajemství« svobodného zednářstva, tak bedlivě chráněné jeho vůdci, neuniklo také všeobecnému osudu všech lidských podniků.

Francouzští badatelé v oboru tajných spolků pracně a dlouho bádali, až konečně objevili správnou cestu k rozřešení zamotané otázky. Oni dospěli k přesvědčení, že na zednářstvo nesmíme hleděti co na samostatný zjev, vzniklý v Anglii před 200 lety, ale co na článek nepřetržitého řetězu tajných spolků, řetězu, jenž se táhne po staletí.

PřílohaVelikost
Kabbala_sekty_a_tajne_spolky-Boutmy.pdf2.09 MB