Svobodné zednářství a jeho poměr k náboženství - Vilém Sladomel (1890)

Bohatství literatur světových co do spisů, jednajících o „svobodném zednářství“, jeho původu, rozšíření, tendenci, účelu a úspěších obavy hodných, ― nedostatek knih toho druhu v milém našem jazyku českém, ― jakož i povinnosť svatá „čeliti zlu protikladem,“ ― jakož i ta příčina, že svobodné zednářství ― jak už mocně patrno ― rozvinulo už i u nás v Čechách strašlivou činnosť svoji, jsou příčinou sepsání této knížečky.

Nevlastním si jiného než projev dobré vůle, vrcholící ve přání, by jiné, opravdu osvědčené péro veliké této povinnosti vším úsilím se chopilo a českoslovanskému lidu našemu vylíčilo ne z části jako tuto, nýbrž úplně onu tajemnou dílnu „zednářskou“, z níž pošel potměšilý „tichý boj“ proti odvěkým řádům člověčenstva namířený:

I. na hlavu a srdce katolické církve;

II. proti monarchickému státu zaváděním republik cestou revoluční; ― a

III. proti školství ve smyslu katolickém.

Vybral jsem hojně citátů najmě z tábora oposičníků, by každý poznal podvratné snahy ne pobloudilých, ale vědomě zapřísáhlých nepřátel všeho míru a pokoje.

PřílohaVelikost
Svobodne_zednarstvi_a_jeho_pomer-Vilem_Sladomel.pdf526.7 KB