Svobodné zednářství - Vilém Sladomel (1895)

Čtenáři se tímto dostává do rukou pravděpodobně nejpodrobnější studie o svobodném zednářstvu, jaká kdy v češtině vyšla. Autor zachází až do nejmenších podrobností v hierarchii, struktuře, rituálech atd. svobodozednářských spolků a díky tomu je jeho dílo při studiu dané tématiky neocenitelnou pomůckou.

V rámci převodu knihy do elektronické podoby jsme provedli pár drobných úprav textu, jako např. vynechání teček za letopočty, které se v textu nepravidelně objevovaly. Dále jsme sjednotili různé zkratky a opravili velké množství chyb. Ovšem nejdůležitější částí úprav jsou doplněné překlady textů z němčiny, francouzštiny, latiny a jiných jazyků. Nezištná práce několika lidí pomohla doplnit již tak obsáhlý text Viléma Sladomela, který se Vám dostává do rukou po 117 letech, ale který ani po takové době neztratil nic ze své působivosti.

Na závěr bychom chtěli podotknout, že přepis, zpracování a překlady probíhaly od konce roku 2010 do jara 2012. Šlo tedy o přes rok trvající intenzivní práce. Jistě však nebylo možné se i přes několikanásobné korektury vyvarovat chyb. Budiž nám tedy prominuty.

Editor

PřílohaVelikost
Svobodne_zednarstvi-Vilem_Sladomel.pdf4.97 MB