Beneš atentátník - Antonín Bouchal (1943)

Pochyboval-li dosud někdo o tom, jaké stanovisko má zaujmout k Benešovi a k celé té společnosti kolem něho, skládající se ponejvíce ze Židů, a k jejich londýnské činnosti, pak od 27. května 1942 jest v českých hlavách po této stránce jistě naprosto jasno. Bohužel příliš pozdě, aby mohlo býti zabráněno velkým obětem na životech Čechů, svedených londýnskými štvanicemi, ale snad přece jen včas, aby mohla být zachráněna existence národa a aby byl zajištěn klid jeho domoviny, se poznalo v nejširších vrstvách českého lidu, že jedinou směrnicí našeho postupu k zajištění budoucnosti jest heslo: Všichni s Říší a všichni proti Benešovi a proti systému, jehož je žoldnéřem!

Dne 27. května 1942 přetekla míra provinění, kterých se Beneš dopustil na českém národě, činem tak hrozným, že každý musel pochopiti, že tento člověk, který se stal žoldnéřem mezinárodního spřežení Židů, zednářů, bolševiků a plutokratů, jest v plném slova smyslu veřejným nepřítelem českého národa číslo 1.

Od okamžiku, kdy rozhlasem byla sdělena zpráva oznamující, že v Praze byl spáchán atentát na Zastupujícího říšského protektora SS-Obergruppenführera a generála policie Heydricha, nemohlo být pochybnosti o tom, že tento zločin bude mít pro český národ katastrofální důsledky. Současně bylo nasnadě, kde jest hledati iniciátory tohoto zločinu.

PřílohaVelikost
Benes_atentatnik-Antonin_Bouchal.pdf4.26 MB