Válka a náboženství - Rudolf Vrba (1918)

Plné čtyři roky zuří válka světová. Ani nechápeme obrovské převraty, které se tu kolem nás odehrávají. Celý svět je do války zapleten. Celé lidstvo je ve zbraních. Nikdy dosud nebylo tolik zničeno lidských životů za jedinký den, jako nyní.

Celý svět se pozvednul, aby zdolal jen jeden stát. Není na světě národa, který by v této válce prožíval tak osudných chvil, jako národ český. Statisíce jeho mužů, synů v nejlepším mužném věku leží v hrobech v dálných krajinách mimo vlast. Kdo nezhynul na bojištích, v zákopech, lazaretech, ten má nyní zhynout doma hladem. Český národ má býti vyhlazen, vyhuben s povrchu země. Udeřila jeho hodina.

Jaký ale obraz poskytuje život českého národa v této strašné tísni? Cítíme se jako příslušníci jednoho národa, jedné rodiny? Nevidíme v lidu strašlivé zuřící vášně, kterých v míru nebylo, jak jeden kořistí z bídy druhého, nevidíme to všeobecné loupežení? Jestliže se věci mají tak, pak se dílo našich odpůrců podaří, pomáháme jim sami.

Kdyby měl český národ jedno hrdlo, pak by ho jistě páni od židovských novin ve Vídni stiskli, aby český národ byl jedním mžikem zardousen.

Smutné jsou to zjevy, které válka zanesla do řad našeho lidu.

Nás může zachránit jen křesťanská láska k bližnímu. Pak-li tato mezi námi zmizí, nikdo naší zkázu nezadrží.

PřílohaVelikost
Valka_a_nabozenstvi-Rudolf_Vrba.pdf1.74 MB