Pravda o Cirkvi - biskup Oliver Oravec

Už uplynulo 33 rokov od skončenia tzv. 2. vatikánskeho koncilu, 28 rokov od zavedenia Novej omše a mnoho iných zmien v Novej cirkvi. "Vďaka" tomu, že sme žili v štáte, v ktorom nám totalitný režim a najmä "všemocná" KSČ a ŠTB nedovoľovali mať normálne kontakty s udalosťami vo svete a vo Vatikáne, nemali sme potuchy o pozadí radikálnych zmien v Novej cirkvi.

Kvôli ujasnenosti: Pod pojmom Nová cirkev rozumiem cirkevné spoločenstvo, ktoré vzniklo po smrti pápeža Pia XII. Túto Novú cirkev odštartoval "pápež" Ján XXIII. Táto cirkev sa neprávom nazýva Katolíckou Cirkvou. Katolícka Cirkev našich otcov pokračuje v malých skupinách po celom svete pod vedením svojich biskupov a kňazov. Sú to tí katolíci, ktorí si zachovávajú vieru našich otcov, ktorá sa dedila z pokolenia na pokolenie, zo storočia na storočie. Nová cirkev zničila skoro všetko, čo bolo v Cirkvi posvätné a nemenné. Je to úplne iné náboženstvo.

Nepoznajúc ozajstnú situáciu vo Vatikáne, naši katolíci prijímali tieto zmeny, akoby vychádzajúce od Sv. Otca, čiže od Námestníka Kristovho poslušnosťou, ktorá právom tomuto úradu patrí. Každý správny katolík vedel, že je to samotný Duch Svätý, ktorý chráni pápeža od bludov vo veciach viery a mravov, týkajúcich sa spásy. Navyše, bol to komunistický režim a jemu oddané kolaborantské hnutie "mierových" kňazov ktorí chceli v 50-tych rokoch odtrhnúť Cirkev od Ríma, lebo Sv. Otec Pius XII. bol nekompromisným bojovníkom proti komunizmu, ktorý ničil našu vlasť. Preto Rím a pápež boli našou jedinou nádejou ako čeliť tejto ateistickej ideológii, ktorá v našom národe napáchala toľko morálnych a aj ekonomických škôd, ktoré si plne uvedomujeme až teraz. Rímsky pápež bol pre nás zárukou našej katolíckej viery, ktorú si národ vždy cenil. Táto viera bola schopná národ zjednocovať aj v jeho najťažších historických chvíľach. Dnešná nová viera polarizuje národ, ako nikdy v jeho histórii.

PřílohaVelikost
Pravda_o_Cirkvi-Oliver_Oravec.pdf1.37 MB