Všechno bylo jinak - Viktor Suvorov

Odpusťte mi!

Nejste-li připraveni odpouštět, nečtěte už dále tyto řádky a proklínejte mne a moji knihu, aniž byste ji poznali. Dělají to tak mnozí.

Pozvedl jsem ruku na to nejsvětější, co náš lid má, pozvedl jsem ruku proti jediné svatyni, jež lidu dosud zbyla – zaútočil jsem na vzpomínku na Válku, na tak zvanou „velkou vlasteneckou válku”. Tento pojem nyní vkládám do uvozovek a píši malými písmeny.

Odpusťte mi.

Druhá světová válka je termín, který nás komunisté naučili psát malými písmeny. Já však tento termín píši velkými písmeny a přináším důkazy, že Sovětský svaz je její hlavní viník i hlavní iniciátor. Sovětský svaz byl účastníkem druhé světové války již od roku 1939, tedy od jejího prvního dne. Komunisté vytvořili legendu o tom, že jsme byli přepadeni a že od tohoto okamžiku začala „velká vlastenecká válka”.

Tuto legendu jsem odhodil, asi jako kat podráží stoličku pod nohama odsouzence. Je třeba mít kruté srdce, nebo nemít vůbec žádné, aby člověk mohl vykonávat práci kata, tím spíše pak kata, jenž rozbíjí národní svatyně vlastního lidu. Není nic děsivějšího než katova činnost. Tuto roli jsem však přijal zcela dobrovolně, třebaže mne přivedla téměř k sebevraždě.

Dobře vím, že v milionech našich domů a bytů visí na stěnách fotografie těch, kteří se z války nevrátili zpět. Takové podobizny visí i v mém vlastním domě. Nemám v úmyslu zneuctít památku milionů zesnulých, a přesto, strhávám-li aureolu svatosti z války, již naneštěstí pro nás všechny rozpoutali sami komunisté, jako bych bezděčně urážel vzpomínku na ty, kdož se z bojiště nikdy nevrátili ke svým blízkým.

Odpusťte mi.

PřílohaVelikost
Vsechno_bylo_jinak-Viktor_Suvorov.pdf2.28 MB