Okultní kořeny nacismu - Nicholas G. Clarke

Tento příběh je velmi neobvyklý. Ačkoli se zabývá událostmi, které se odehrály v minulosti a které se týkají původu a ideologie nacionálního socialismu v Německu, vlastně se tu ve skutečnosti ani moc nejedná o strany, politiku a organizace, jejichž prostřednictvím lidé za normálních okolností vyjadřují v sociálním a politickém kontextu své zájmy. Tento příběh se v podstatě odehrává v podsvětí, plném mýtů, symbolů a fantazií, ze kterého vyrostl reakční, autoritářský a nacistický styl myšlení. Tento příběh se odehrává i na okraji společnosti, protože jeho hlavními hrdiny jsou mystikové, jasnovidci a sektáři, kteří neměli nic společného s vnější politickou realitou a administrativou. Ale zato měli představivost a dokázali v zářivých barvách vymalovat vysněný svět, ze kterého často vyrůstají pocity a činnost i u lidí světštějších, kteří mají moc a odpovědnost. Jejich zvláštní názory a podivné kulty tak vlastně tvořily předvoj politických doktrín a institucí Třetí říše.

Historikům, kteří jsou školeni výlučně k hodnocení konkrétních událostí, jejich příčin a racionálních cílů, bude tento svět připadat příliš fantaskní. Budou namítat, že politické a historické změny jsou výhradně poháněny reálnými materiálními zájmy. Když se ovšem fantazie pevně usadí ve vírách, hodnotách a sociálních skupinách, mohou se stát příčinou právě ony. Fantazie bývají důležitou předzvěstí, že hrozí změny kultury a politiky. V této knize si budeme povídat o takových neobvyklých fantaziích, jako je vytvoření elitní skupiny nadlidí, vyhlazení podřadných bytostí a založení nového světového řádu. Svou podstatou se tak toto hnutí vyčlenilo z tradiční racionální politiky dvacátého století a je třeba zjistit, kde čerpalo svou hlavní inspiraci. Analýza fantazií, které tvoří základ tohoto hnutí, může nabídnout nové odpovědi na staré otázky.

Následující studie se pustí po stopě těchto fantazií tak, že předloží historický popis života, doktrín a kultovní činnosti ariosofistů, zejména Guida von List (1848-1919) a Jörga Lanze von Liebenfels (1874-1954) a jejich rakouských a německých stoupenců. Ariosofisté, kteří započali svou činnost před první světovou válkou ve Vídni, smísili německý völkisch nacionalismus a rasismus s okultními názory, které čerpali z teosofie Heleny Petrovny Blavatské, aby prorokovali a legitimizovali nadcházející éru německé světovlády. V jejich písemnostech vystupuje prehistorický zlatý věk, kdy moudré gnostické kněžstvo vykládalo své okultně rasistické doktríny a vládlo nad ušlechtilejší a rasově čistou společností. Prohlašovali, že zločinná spiknutí protiněmeckých skupin (za které byly podle potřeby označovány neárijské rasy, Židé, nebo dokonce i raná církev), se snažila zničit ideální německý svět tak, že emancipovala negermánské podlidi ve jménu falešného rovnostářství. Rasová změť, která takto vznikla, měla být předzvěstí historického světa s jeho válkami, ekonomickým strádáním, politickou nejistotou a zmařením německé světovlády. Aby ariosofisté mohli čelit modernímu světu, založili tajné náboženské řády, určené k oživení ztracených esoterických znalostí, obnovení rasové čistoty starověkých Němců a k následnému vzniku nové pangermánské říše.

PřílohaVelikost
Okultni_koreny_nacismu-Nicholas_G_Clarke.pdf2.26 MB