Podnikatel v nové Evropě - J. Winschuh (1941)

Podnikatel v nové Evropě! Toť dvě otázky v jednom tématu. Jednak důležitá otázka příští existence a skutečných možností německého podnikatele, jednak otázka, jakou tvářnost bude míti nové hodpodářské uspořádání Evropy.

Nejde tu o nějaké prorokování. Neníť autor oprávněn, ani vnitřně ani vnějšně, k nějakým prognosám. Nicméně lze již ukázati na jisté předpoklady a vývojové tendence. Zvláštní na nynější válce je, že už všichni můžeme přemýšleti, co po ní, plánovati i klásti otázky napřed. V létě 1940, po velkém vítězství nad Francií, začala urychleně mohutněti představa a částečně i konkretní forma hodpodářsko-politického příští. Po velké řeči říšského ministra hospodářství Funka nové hospodářské uspořádání Evropy stalo se trumfem a bylo po týdny předmětem hospodářských diskusí u nás i jinde. Mezitím zájem poněkud ochabl, i národy kolem nás během zimy jaksi poodstoupily od tohoto problému. Nyní však, se "železným jarem", kdy Německo zase pochoduje a blíží se konečnému vítězství, jsou znovu přetřásány i otázky souvisící s novým hospodářským uspořádáním Evropy. Nejen to - také prakticky se mezitím již dost pracovalo o tomto uspořádání. Jednak zavedením ústřední clearingové služby, t. zv. "Zúčtovací centrály v Berlinu" (Verrcchnungszentrale Berlin), jednak kontinentální obchodní politikou, která roztáčí výměnu zboží mezi jednotlivými evropskými zeměmi plnou parou a činí obchodními partnery země, které dosud měly málo co společného, a za třetí i zasazením průmyslových reserv neutrálních zemí, odříznutých blokádou.

PřílohaVelikost
Podnikatel_v_nove_Evrope-J_Winschuh.pdf2.53 MB