Duchovní základy nové Evropy - Otto Dietrich (1941)

Pánové, jestliže dnes, uprostřed mohutného vojenského zápasu, žádám tak vybraný kruh posluchačů o pozornost pro duchovní téma, jsem vám především povinen slovem odůvodnění.

Boj, který je dnes vybojováván na bitevních polích a na mořích posledním prostředkem národů, "ultima ratio", silou zbraní, jest - o tom jistě dnes už není pochyby - ve své nejhlubší podstatě bojem dvou světových názorů. Za armádami a eskadrami za železa a ocele a spolu s nimi odehrává se zápas duchů, v němž zápolí nová myšlenka lidského soužití, která se zrodila z dvou největších kulturních národů evropské pevniny, s duchovými silami minulosti o svou dvobodu a budoucnost.

Ve svém novoročním provolání Vůdce nazval tento zápas německého a italského světa zápasem převratného významu pro budoucí vývoj lidstva. V politické rovině formuloval jej jako "boj nacionálně socialistických lidových práv proti plutokratickým výsadám". "Německý svět" - řekl tehdy - "překonal, právě tak jako svět italský, věk výsad několika plutokratických kapitalistů a postavil na jeho místo věk lidu. Zatím co ostatní svět se chystá, aby chudákům ukradl i to málo, co ještě mají, vystupujeme my proti majetnému světu, odhodláni, že vybojujeme chudákům všeobecná lidská práva."

PřílohaVelikost
Duchovni_zaklady_nove_Evropy-Otto_Dietrich.pdf2.4 MB