Zakázaná archeologie - Klaus Dona, Reinhard Habeck

Také se vám občas přihodí, že se setkáváte s věcmi nebo jevy, jež si při nejlepší vůli nedokážete vysvětlit? Mně se to v posledních letech stávalo pořád. Napínavého světa záhad jsem se nemohl zbavit od chvíle, kdy jsem se rozhodl zorganizovat velkou výstavu tajemných artefaktů.

Dnes jsem pevně přesvědčen, že před námi obývaly Zemi neznámé vyspělé civilizace. Moje tvrzení vypadá na první pohled nerozumně, protože dosud se příliš neví o nálezech, které by tuto tezi podporovaly. A pokud se přece jen nějaký takový objev vyskytne, snaží se ho etablovaní vědci odsunout do pozadí nebo ho prostě a jednoduše neuznávají. A přitom má teorie není nesmyslná.

Přípravy výstavy Unsolved Mysteries - svět nevysvětlitelných záhad mě zavedly do mnoha koutů světa. Narazil jsem na překvapující náznaky i fakta, která jsou schopna otřást naším dosavadním chápáním světa. Otevřely se přede mnou dveře tajných archivů, mohl jsem vstoupit do zaprášených sklepních skladů a získal jsem přístup do neznámých soukromých sbírek. To, co jsem spatřil, mi doslova vyrazilo dech. Směl jsem si prohlédnout neuvěřitelné, senzační a fantastické exponáty, které obvykle zůstávají ukryté před zraky diváků. Možná z dobrých důvodů. Archeologické nálezy, o nichž právě hovořím, totiž významným způsobem zpochybňují naše dosavadní názory na vznik života a civilizací. Pokud tajemné artefakty obstojí v dalším zkoumání a pokud se potvrdí jejich pravost - a dosavadní analýzy nasvědčují, že se tak opravdu stane - bude zapotřebí přepsat dějiny lidstva nebo je alespoň do značné míry upravit. Tento názor dnes zastává mnoho kritických současníků, kteří tváří v tvář záhadným nálezům a novým objevům požadují úpravu naší dosavadní dějepisné nauky. S minulostí není cosi v pořádku. Zřejmě byla daleko fantastičtější, než se dočítáme v učebnicích. Jak jinak lze chápat kuriózní nálezy, které by vlastně neměly existovat? Ale tyto mimořádné artefakty se opravdu vyskytují. Pokud o nich víme, můžeme některé z nich obdivovat v muzeích a na výstavách a nepředpojatí badatelé je využívají k vědeckým analýzám. Namátkou lze jako příklad uvést doklady o lidské činnosti v dobách dinosaurů, prehistorický „kámen s mapou světa", pozůstatky kostí obrů, dávnověké nástroje spadající do oblasti high-tech, písmo z doby kamenné, „žárovky" ze starého Egypta, zářící kamenné disky neznámého původu, předvěké figurky astronautů nalezené v hlubokých jeskyních, dokonale vybroušené - přinejmenším pět set let staré - křišťálové lebky ze Střední a Jižní Ameriky... a existuje celá řada dalších podobných nálezů. „Neobjasněné záhady" nám ukazují, že starověké poznatky a vynálezy jsou stopami prastarého vědění, které sahá tisícovky let do minulosti a mizí v zapomnění šerého dávnověku.

Je dosavadní představa o vývoji naší civilizace v pořádku? Nebo existovaly kultury, o nichž nic nevíme? Že by legendární říše Atlantida a Mu nebyly jen pouhými legendami? Došlo v dávných dobách k strašlivé katastrofě, která vymazala všechny jejich stopy? Či se snad nějaké pozůstatky těchto prehistorických vyspělých kultur dochovaly a lze je objevit, i když pátrání po nich není jednoduché?

PřílohaVelikost
Zakazana_archeologie-K_Dona-Reinhard Habeck.pdf26.72 MB