Romové v českých zemích v letech 1945-1989 - Nina Pavelčíková

K tomu, abychom pochopili podstatu historického procesu vývoje romských obyvatel ČSR v letech 1945-1989, je nutné se nejdříve podrobněji seznámit s vnitřní strukturou a sociokulturním systémem jednotlivých skupin romského obyvatelstva, s jejich výchozí pozicí ve společnosti na počátku tohoto období, tedy po skončení druhé světové války. Romské etnikum totiž v té době tvořilo poměrně výrazně strukturovaný celek, obecně charakterizovaný řadou shodných rysů, které jej odlišovaly od majority a limitovaly jeho historické předpoklady i soudobé možnosti dalšího rozvoje. V jeho genetických a sociálních strukturách však zároveň působilo množství divergentních prvků, které jednotlivé skupiny a komunity romského obyvatelstva českých zemí rozdělovaly a často dokonce stavěly proti sobě.

Všechny skupiny romského obyvatelstva Evropy (a dnes také dalších částí světa) spojuje jejich teritoriální původ, který je odlišuje od ostatních obyvatel zejména charakteristickými znaky antropologickými, ale také zvláštním způsobem organizace společenství. Složitý systém vztahů uvnitř odlišného kulturního okruhu je předmětem mnohostranných důkladných analýz zejména etnologických a sociologických vědních oborů. K jeho prostudování je možno doporučit speciálně zaměřený okruh literatury.

PřílohaVelikost
Romove_v_ceskych_zemich-Nina_Pavelcikova.pdf8.75 MB