Vyčerpání zdrojů: skvěle prodejný mýtus - Mojmír Hampl

Nová monografie CEPu z pera Mojmíra Hampla – výrazné postavy mezi mladými českými ekonomy – pojednává o jednom z nejzajímavějších a nejkontroverznějších témat moderních environmentálních diskusí: mýtu o vyčerpání zdrojů. Ačkoli obavu o vyčerpání zdrojů vyslovují ekologičtí aktivisté již více než sto let, málo jsou zkoumány ekonomické argumenty k této debatě, ačkoli jsou mimořádně inspirativní.

Autor správně připomíná, že mýtus o vyčerpání zdrojů pramení z malthusiánské tradice. Není náhodou, že díky pesimistickým Malthusovým předpovědím získala ekonomie přízvisko „pochmurná věda“. Ačkoli Malthusův populační zákon a teze o vyčerpání přírodních zdrojů realita posledních dvou století zcela jednoznačně vyvrátila, slýcháme od ekologických kritiků stále stejné argumenty ze stejného soudku.

Hamplova studie provokativně, ale přesvědčivě dokazuje falešnost konceptu „prověřených zásob“ a omezených „přírodních zdrojů“. To, jak manželé Meadowsovi v nových vydáních „Limitů růstu“ účelově měnili prognózy o vyčerpání zdrojů, které se nikdy nesplnily, je půvabné. Lze proto plně souhlasit s názorem autora (vyslovený již Julianem Simonem), že přírodní zdroje jsou prakticky neomezené kvůli tomu, že lidské poznání a technický pokrok „vytvářejí“ nové přírodní zdroje.

Ačkoli věcných argumentů proti pesimistickým varováním ekologistů existuje bezpočet, je síla znovu se objevujících katastrofických scénářů neuvěřitelná. Souhlasím s autorem, že důvodem popularity katastrofických scénářů je mediální asymetrie: je snazší vytvořit a zapsat do povědomí apokalyptickou vizi, než ji vyvrátit. Zvláště poučná je proto Hamplova diskuse mediální asymetrie, týkající se globálního oteplování.

Závěr studie, že skutečné limity růstu spočívají v násilí a nesvobodě, tedy v chování člověka k člověku, a nikoli v chování člověka k přírodním zdrojům, je prorocký. Je dobře, že v práci je citována i studie Bjorna Lomborga „Skeptický environmentalista“ (2001), kterou jsem komentoval ve svém článku „Křečovité reakce ekologických aktivistů“ (Newsletter CEP, č. 2, 2004). Přál bych si, aby Hamplova studie o vyčerpání zdrojů rozpoutala v českém prostředí stejně ostrou a užitečnou diskusi, jako vyvolala Lomborgova práce na Západě.

Václav Klaus

PřílohaVelikost
Vycerpani_zdroju-Mojmir_Hampl.pdf868.33 KB