Postdemokracie: hrozba nebo naděje?

Korporativistické tendence, snahy některých jednotlivců či skupin doplnit či nahradit demokracii různými formami zapojení vybraných sdružení či svazů do výkonu státní moci, se vynořují opakovaně, a to u nás i v zahraničí. Dříve se pro takovou alternativní formu vlády používal termín korporativismus, dnes se často hovoří o postdemokracii či NGO-ismu.

Sborník „Postdemokracie – hrozba, nebo naděje?“, který shrnuje texty ze semináře se stejným názvem a přináší další doplňkové texty, se zabývá tématem, které považujeme za vysoce aktuální, a kolem kterého současně vzniká řada nedorozumění. Pohled politologa, sociologa, prezidenta republiky i představitelů pravicových i levicových spolků snad pomůže toto téma objasnit.

Na semináři, který CEP uspořádal 12. července 2005, vystoupili Ladislav Jakl z Kanceláře Prezidenta republiky, Jiří Tutter – ředitel Greenpeace ČR, Michal Semín z Institutu Sv. Josefa, a Vít Hloušek z Politologického ústavu z Masarykovy univerzity v Brně. Jejich vystoupení jsou obsaženy v části A sborníku.

Do části B jsme požádali o příspěvek Lubomíra Brokla – docenta Královéhradecké univerzity, přidali jsme i krátký text Petra Macha, který komentuje výrok bývalého prezidenta Václava Havla o „zrušení Centra pro ekonomiku a politiku“.

Protože červencová debata o „postdemokracii“ a „NGO-imsu“ byla vyvolána podrážděnou reakcí některých levicových intelektuálů na můj projev na zasedání Rady Evropy, kde jsem si dovolil označit „NGO-ismus“ za projev „post-demokracie“ a za hrozbu pro demokracii, a protože někteří autoři se na tento text odkazují, přinášíme české znění tohoto projevu, tak jak vyšlo v českém tisku plus projev, který jsem pronesl na islandské konferenci Montpelerinské společnosti, článek z Reflexu a polemiku s P. Fischerem z Mladé fronty Dnes, ve kterých své argumenty dále rozšiřuji a dovysvětluji.

Pozorný čtenář si jistě všimne, že jsme se v tomto sborníku nedotkli jednoho důležitého semeniště projevů postdemokracie, a sice Evropské unie – ale to je kapitola sama pro sebe.

Václav Klaus

PřílohaVelikost
Postdemokracie-hrozba_nebo_nadeje.pdf1.05 MB