Hospodářský řád v nové Evropě - Walther Funk

Na prvním veřejném projevu Společnosti pro jihovýchodní Evropu dne 12. června 1941 ve Vídni promluvil říšský ministr hospodářství a president Říšské banky Walther Funk, jenž převzal záštitu Společnosti. Jeho přednáška je vlastně veřejným vyhlášením programu pro hospodářské vybudování nové Evropy a pro úpravu světového obchodu ve válce. Tím právě je novým důkazem veliké vnitřní síly německého hospodářství, jež pracuje všemi silami pro válku, ale při tom myslí už na úkoly poválečné a připravuje jejich provádění. Ba část jich provádí už nyní.

Ohlášený program vychází z logicky domyšleného a do celoevropského a světového prostoru promítnutého uplatnění německého nacionálně socialistického názoru. Vedoucí zásadou je, aby se zajistil co největší obecný prospěch. Neboť v hospodářství často jednomu prospívá to, co druhému škodí. Stará liberalisticko-kapitalistická soustava dávala několika málo lidem peníze a moc, kdežto nacionálně socialistická soustava staví vědomě do popředí blaho lidu.

Světové hospodářství nebude moci být po válce obnoveno podle zásad, které už jednou způsobily jeho zkázu. Svůj program vylíčil přednášející i v otázkách měnových, podnikatelských a bursovně finančních. Vyvrátil mnoho nesprávných názorů na německé hospodářské metody, rozšiřovaných zčásti ze zlé vůle, ale zčásti i z nepochopení. Pro každého, kdo má zájem o dnešní evropské hospodářství i o jeho další vývoj, a to jsme všichni, kteří v něm žijeme a pracujeme, je tato přednáška poučením a ukazatelem na cestě správného hospodářského myšlení v nové Evropě.

PřílohaVelikost
Hospodarsky_rad_Walther_Funk.pdf1.96 MB