Detoxikace - ing. Hana Bláhová

Vážení přátelé, k napsání této knihy mne přiměly životní příběhy mých klientů a alarmující rozdíly v přístupu školní a detoxikační medicíny. Za léta, co pracuji s rezonanční diagnostikou, vzrostla moje nedůvěra a skepse k možnostem, které má ortodoxní medicína. Laboratorní měření a testování nezaberou ani tak široké spektrum patogenů, ani nejsou tak přesná, jak jsem v mládí věřila. Vina není v lékařích, ani v laborantech. Používané metodiky jsou často málo průkazné, nebo dokonce vysoce chybové. Roli hraje i ekonomická stránka, na drahá a přesnější vyšetření chybí peníze. Co umí jedna špičková referenční laboratoř a čím ohromuje studenty medicíny, to se v terénu na malých pracovištích vůbec neprovádí. Dobrat se skutečné příčiny některých nemocí je pak nad možnosti školské medicíny, zvláště u chronických chorob.

Běžný pacient většinou začne u lékaře a u alternativní medicíny skončí teprve tehdy, když mu klasická medicína nepomůže. Než moji klienti přišli ke mně, měli za sebou již mnohá odborná vyšetření, aniž se dozvěděli příčinu svých potíží. Bylo zajímavé porovnat, co zvládne zjistit běžná laboratoř a co je schopna zjistit rezonanční diagnostika, i jak se odrazí alternativní léčba na zdravotním stavu a psychice lidí. Lidsky zajímavé příběhy jsou prokládány nudnými výčty naměřených zátěží. Tyto pasáže se mohou hodit mým kolegům, běžný čtenář je může klidně přeskočit. U kazuistik jsem se snažila o co největší upřímnost a otevřenost tak, aby se kolegové mohli poučit i z mých chyb. Netvrdím, že mé postupy byly jedině správné a nedaly by se ještě vylepšit, mohou však posloužit kolegům jako vodítko. Transparentní kazuistiky jsem totiž vždy na našich přednáškách postrádala. Kniha je psána deníkovou formou, snažila jsem se doplňovat pokračování příběhu, kde to bylo možné. Ne všechny příběhy jsou dokončeny. Někdy lidé léčbu ani nezahájili, protože se jim zdála drahá, složitá, nebo k ní neměli důvěru. Další případy jsou „v běhu", lidé ještě jezdí na kontroly, ale přesto jsem si poznamenala stav na začátku kúry tam, kde se mi jevily zajímavé souvislosti mezi symptomy a zátěžemi, a kde předpokládám šťastný konec. Kdybych čekala na jejich uzavření, nikdy bych knihu nedopsala. Mnozí lidé přijeli zdaleka, potřebovali si jen ujasnit příčinu potíží, směr léčby, a nebylo pro ně schůdné jezdit na pravidelné kontroly. Do průběhu detoxikace zasáhly nepříznivě i povodně v roce 2010. Vyplavená firma nebo dům každému zcela převrátí žebříček hodnot. Také ekonomická situace ve státě, ztráta zaměstnání apod. občas zastavila už slibně rozjetý detoxikační vlak. Avšak ti, co přesto vydrželi, dosáhli docela zajímavých výsledků.

Doufám, že zaujmu tu část veřejnosti, která o rezonanční diagnostice a léčení ještě neslyšela, nebo je vůči ní zatím krajně skeptická. Až si přečtete některé následující příběhy, bude vám jasné, že je to cesta, která si zaslouží, aby měla své místo
v oficiální medicíně. Dokonce si myslím, že pokud se touto cestou medicína v budoucnu ubírat nebude, lidstvo čeká menší šance na přežití.

PřílohaVelikost
Detoxikace-Hana_Blahova.rar9.58 MB