Ekonomie v zrcadle vývoje české ekonomiky - Jan Kukačka

Teto sborník příspěvků Jana KUKAČKY byl sestaven z jeho článků, otištěných v letech 1997-2006 v nezávislém čtvrtletníku (do r. 1998 měsíčníku) Svobodné noviny.

Všechny texty se týkají ekonomických přeměn, jež se u nás uskutečňují od listopadu 1989. Na tématech, která přináší každodenní život, se autor pokouší o nalezení příčin ekonomických problémů, jež nejsou na první pohled viditelné. Tomuto zaměření odpovídá jak způsob vyjadřování, tak i rozsah článků: Jsou psány tak, aby jim porozuměl i člověk bez ekonomického vzdělání, a vždy vycházejí z průpravných studií.

Většina publikovaných příspěvků se zabývá problémy makroekonomiky, o níž tak rádi a zdánlivě zasvěceně hovoří ve sdělovacích prostředcích přední činitelé různých politických stran. Články se snaží být objektivní bez ohledu na to, která z těchto stran je momentálně u moci.

O kvalitě článků J. Kukačky nejlépe vypovídá fakt, že podněty v nich uvedenými se v uplynulých letech zabývaly některé ústřední orgány státu, jako např. Český statistický úřad nebo Česká národní banka. K nejzávažnějším patřily příspěvky, týkající se povodně z roku 2002. Autor v nich jasně prokázal, že povodňové škody vznikly zanedbáním povinností ze strany správců Vltavské kaskády. Příslušný materiál byl tehdy předmětem interpelace na premiéra V. Špidlu v Poslanecké sněmovně PČR. Kukačkovými závěry se zabývala dokonce i Rada obrany státu.

Pro autora, který není původně ekonomem, měl rozhodující význam jeho pobyt v USA na počátku 90. let 20. století. Během něj se seznámil s principy fungování tržní ekonomiky, které byly a jsou po celou dobu naší tzv. ekonomické transformace (až dodnes) doslova pošlapávány, zatímco veřejnost byla masírována samoúčelnými ideologickými cvičeními, jejichž cílem bylo poučit a přesvědčit občany o „jediné správné cestě“.

Články jsou řazeny v pořadí od nejnovějších až po ty nejstarší.

Praha, říjen 2006

PhDr. Rostislav Janošík,

vydavatel a šéfredaktor Svobodných novin

PřílohaVelikost
Ekonomie_v_zrcadle-Jan_Kukacka.pdf1.52 MB