Příčiny úspěchu proizraelské lobby ve Spojených státech - Mgr. Jakub Záhora

Proizraelská lobby ve Spojených státech významně ovlivňuje americkou zahraniční politiku ve prospěch státu Izrael. Této problematice je věnována řada prací, naprostá většina se však jen velice zběžně věnuje faktorům, které činí lobby tak vlivnou. Cílem předkládané bakalářské práce Příčiny úspěchu proizraelské lobby ve Spojených státech je alespoň částečně tuto mezeru zaplnit.

Práce stručně popisuje rozsah americké pomoci Izraeli v ekonomické, vojenské i diplomatické rovině a následně ukazuje, že poskytování této podpory nemůže být uspokojivě vysvětleno morálními imperativy či strategickým významem spojenectví pro USA, nýbrž že je do značné míry výsledkem působení proizraelské lobby. Následně se práce věnuje již samotným příčinám úspěchu této lobby.

Těmito příčinami jsou dle názoru autora vysoká efektivita hlavní lobbyistické organizace AIPAC, dále pak význam židovské menšiny pro výsledky voleb v USA, absence úspěšné protiváhy ve formě arabské lobby, veřejný diskurz ve Spojených státech, který je dlouhodobě nakloněn ve prospěch Izraele, a konečně, skutečnost, že proizraelská lobby významně těží ze spojenectví s hnutím křesťanského sionismu. Práce dospívá k závěru, že zásadním faktorem, který vysvětluje vliv lobby, je hluboká diskrepance v politické angažovanosti a možnostech ovlivnit politické dění u členů židovské komunity na jedné straně a členů komunity arabské na straně druhé.

PřílohaVelikost
Priciny_uspechu_proizraelske_lobby_v_USA-Jakub_Zahora.pdf446.19 KB