Rakovského protokoly - J. Landowsky

Během polního tažení do Sovětského svazu dorazil jeden dobrovolník španělské Modré divize k jakési selské usedlosti hluboko v ruském vnitrozemí. V objektu objevil mrtvolu dlouholetého lékaře NKVD, dr. Josefa Landovského. Při prohlídce těla našel několik hustě popsaných sešitů, obsahujících zřejmě důležité zápisky. Ty pak byly později v roce 1950 přeloženy do španělštiny a vydány Mauriciem Carlavillou pod titulem „Sinfonia en Rojo Mayor“.

Kniha, jejíž obsah začal vyvolávat znepokojující účinky na veřejnost, byla jistými silami okamžitě skoupena a zmizela z trhu. Pravou senzací a vlastním jádrem knihy byly protokoly o výslechu bývalého sovětského vyslance v Paříži, žida Christiana Jureviče Rakovského (narozený jako Chaim Rakeover r. 1873), který byl jako starý bolševik trockistického ražení v rámci velké čistky zatčen, avšak zcela výjimečně ušel jinak běžné likvidaci. Proč? Odpověď na to je možné dostat při pozorném čtení protokolů.

Čtenář by ve vlastním zájmu neměl přeskakovat určitá těžko srozumitelná místa, nýbrž by se měl svědomitě dobrat všech informací, které protokoly obsahují. Velice mu přitom prospěje, když bude v protokolech uváděné věci neustále porovnávat se skutečnými dějinnými událostmi. Takto vynaložená námaha se mu jistě vyplatí, protože pak – a jenom tak – bude schopen pochopit všechny hrůznosti tohoto dokumentu.

Závěrem úvodního slova ještě poznámka: v našem textu znamená zkratka „KU“ tehdejšího vyslýchajícího NKVD Kuzmina, zkratka „RA“ vyslýchaného Rakovského.

PřílohaVelikost
Rakovskeho protokoly - J. Landowsky.pdf448.63 KB