Revizionizmus

Holocaust pod lupou - nová kniha od guidemedia etc

Práce Holocaust pod lupou vyšla jako vůbec první titul z řady Holocaust Handbook Series, která již čítá 38 odborných publikací (a další jsou v přípravě). Tato kniha se považuje obecně za jedno z nejlepších a nejdůležitějších děl revizionizmu holocaustu.

Ačkoliv bylo první vydání publikováno zhruba před 20 lety, oficiální historiografie se dodnes nezmohla na žádnou relevantní odpověď a její pozice je již naprosto neudržitelná.

Přednášky o holocaustu od Germara Rudolfa vyšly knižně

Přednášky o holocaustu
Sporné otázky pod křížovým výslechem
autor: Germar Rudolf
cena: 399,- Kč (pro národní demokraty 350,- Kč)
rozměr: 15×23
vazba V2, 432 stran
ISBN 978-80-905861-4-7

objednávejte na abbartos@yahoo.com nebo na http://eshop.guidemedia.cz/historie-a-politika/14347/prednasky-o-holocaustu-germar-rudolf-217465.htm

Přednášky o holocaustu - Germar Rudolf

Se vstupem do druhého desetiletí nového tisíciletí má holocaust stále zásadní význam. Sotva uplyne den, abychom neslyšeli další zprávu o přeživším, starém nacistickém dozorci, novém filmu, čerstvých žádostech o odškodné, nutnosti dalších „zákonů proti nenávisti“ nebo o bezprostřední hrozbě „dalšího holocaustu“. Také má přímý dopad na mezinárodní dění: díky silné mezinárodní židovské lobby v kombinaci se západním kultem viny za události, k nimž údajně došlo před 65 lety, Izraeli prochází zločiny proti lidskosti v Gaze i ve zbytku Palestiny. To zase vyvolává hněv muslimského světa, živící globální „válku proti terorismu“. A stín holocaustu nás tlačí stále blíž k vojenské konfrontaci s Íránem, jehož jediným „zločinem“ je odpor vůči americkému imperiálnímu avanturismu na Středním východě, neochota sklonit se před diktátem Izraele – a ochota zpochybňovat standardní verzi holocaustu.

Potom tedy nepřekvapí, že bychom měli být svědky sílícího přezkoumávání, zpochybňování a snad i přepisování tradiční verze této události. To je proces revizionizmu, akceptovaná a naprosto normální součást jakéhokoliv historického bádání. Na rozdíl od jiných oblastí výzkumu je však revizionizmus holocaustu pro mocné krajně nežádoucí. Pravda je taková, že se moc židovské lobby i legitimita státu Izrael do značné míry odvíjí od tradiční verze holocaustu. Proto ji Izrael i jeho stoupenci po celém světě zuřivě brání. Revizionisté představují hrozbu, protože odhalováním mnoha slabých stránek ortodoxní verze odhalují i cenzuru, pokrytectví a naprostou prohnilost systému. Přitom dělají velkou službu lidem po celém světě, kteří chtějí žít bez útlaku židovsko-americko-izraelské mocenské struktury.

Zánik východoevropského Židovstva - Walter N. Sanning

Když řeknu, že je studium proměn židovské populace ve 20. století spojeno s neřešitelnými problémy, je to ještě velmi mírně řečeno. I tak však existuje mnoho spolehlivých pozorování. Základními hybnými proudy byl vzestup sionismu jako významné mezinárodní síly a vzestup protižidovských hnutí v Evropě, hlavně v Německu. Obojí v sobě zahrnovalo cíl – byť odlišně motivovaný – hromadně přesídlit evropské Židy. A tento společný cíl představoval základ nikoliv bezvýznamné spolupráce mezi sionisty a německými úřady v letech 1933-1939.

Další významnou hybnou silou bylo přijetí prožidovské politiky ze strany USA a SSSR, u druhého jmenovaného až do roku 1948 (založení státu Izrael). Tito vítězové druhé světové války pokračovali – rovněž s odlišnou motivací – v procesu přesidlování Židů, který vedlo Německo, jež na tomto poli ovšem také nebylo první, protože k velkému stěhování Židů docházelo již dříve pod záštitou sionistů a Sovětů.

Když masivní přesuny v poválečném období výrazně zeslábly, obrysy této události získaly jasnější kontury. Židovská komunita se ve velké části střední a východní Evropy, hlavně v Polsku, drasticky zmenšila nebo dokonce prakticky zmizela. S tím korespondovalo velké stěhování Židů do Palestiny, USA i dalších zemí díky prostředkům poskytovaným židovskými organizacemi a Američany řízenou UNRRA, jejímiž řediteli byli newyorští sionisté Herbert Lehman a Fiorello LaGuardia. Mnoho Židů, zejména polských Židů, se také rozplynulo v Sovětském svazu. Odtud výborný název této knihy.

Zemřelo skutečně šest milionů? - páté rozšířené vydání (2011), R. E. Harwood

Brožurka, kterou právě držíte v rukou, je natolik argumentačně přesvědčivá, že se dočkala přeložení do více než deseti jazyků a zároveň je v téměř stejném počtu zemí zakázána nebo jinak potlačována.

Zemřelo skutečně šest milionů? vydal Historical Review Press poprvé v roce 1974. Dnes, 37 let poté, máme tu čest představit vám páté vydání této průkopnické práce. Byla kompletně aktualizována, revidována a rozšířena. Především byl popsán výzkum přímo z táborů.

Jsme přesvědčeni, že tato verze bude mít stejně zásadní vliv jako originál. Až přijde doba, kdy establishment bude muset definitivně přiznat, že „holocaust“ byl jen válečná propaganda, Zemřelo skutečně šest milionů? se nepochybně zařadí mezi klíčová díla demaskující celou legendu holocaustu.

The Historical Review Press

Úvod do revizionizmu holocaustu (www.vho.org)

V následujícím textu najdete odpovědi na otázky, které jsou ohledně historického revizionizmu pokládány nejčastěji. Také nabízíme k volnému stažení leták, v němž je v kostce shrnut historický revizionizmus. Ten je ideální ke stručnému uvedení do problematiky a k předávání ostatním. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na: Castle Hill Publishers, P.O. Box 118, Hastings TN34 3ZQ, England; E-mail: question@vho.org Castle Hill Vám při četbě následujících řádků přeje nalezení mnoha přínosných informací.

Polemika o holocaustu: záležitost pro svobodnou diskusi (článek)

Je pokládání otázek zločin? Pokud máte pochybnosti o holocaustu, není kladení otázek jediná cesta, jak se jich zbavit? Proč řada jednotlivců i skupin zuří kvůli těm, kdo ohledně holocaustu kladou kritické otázky? Proč jsou tito pochybovači, kteří si říkají revizionisté, často pomlouváni jako „popírači holocaustu“?

O všech ostatních historických otázkách se diskutuje s naprostou samozřejmostí, ale z holocaustu udělaly vlivné nátlakové skupiny výjimku. Přitom by všichni měli být podporováni v kritickém zkoumání holocaustu stejně, jako jsou podporováni ve zkoumání všech ostatních historických událostí. To není nijak radikální názor. Umění kritiky vyvinuli před tisíciletími řečtí filosofové jako Sokrates, a před staletími bylo obnoveno v době osvícenství.

Kněží a oběti holokaustu - Stanislav Kuňajev (článek)

Hlavní odlišnost evropského holokaustu oproti všem světovým lidským katastrofám podle tvrzení jeho kněží spočívá v tom, že holokaust je jedinečný, neopakovatelný a nepoznatelný, že nic podobného v lidské historii nikdy nebylo, že všemožné genocidy, masové vraždy, likvidace ras a národů, jejichž podstata je obsažena ve slově „masakr“, se k holokaustu nehodí, protože „žádný stát nikdy dříve s vědomým cílem nezorganizoval systematickou likvidaci všech mužů, žen a dětí určitého národa…“ (Stephen Katz). „Holokaust je jedinečný a nemá v lidské historii obdoby…“ (J. Neisner). „Tajemstvím Osvětimi je pravda uzavřená v mlčení…“ (Elie Wiesel). „O této katastrofě nelze mluvit jinak než přes prisma nepopsatelnosti…“ (J. Leonjak) – atd.

Kněží a oběti holokaustu - Stanislav Kuňajev

 

http://ru-an.info/news_content.php?id=982

Hlavní odlišnost evropského holokaustu oproti všem světovým lidským katastrofám podle tvrzení jeho kněží spočívá v tom, že holokaust je jedinečný, neopakovatelný a nepoznatelný, že nic podobného v lidské historii nikdy nebylo, že všemožné genocidy, masové vraždy, likvidace ras a národů, jejichž podstata je obsažena ve slově „masakr“, se k holokaustu nehodí, protože „žádný stát nikdy dříve s vědomým cílem nezorganizoval systematickou likvidaci všech mužů, žen a dětí určitého národa…“ (Stephen Katz). „Holokaust je jedinečný a nemá v lidské historii obdoby…“ (J. Neisner). „Tajemstvím Osvětimi je pravda uzavřená v mlčení…“ (Elie Wiesel). „O této katastrofě nelze mluvit jinak než přes prisma nepopsatelnosti…“ (J. Leonjak) – atd.

Jürgen Graf - dva rozhovory (článek)

V lednu 2008 jsem měl to štěstí, že jsem mohl udělat rozhovor s předním švýcarským revizionistou, spisovatelem a vědcem, Jürgenem Grafem. Graf je autorem řady článků a sepsal zničující analýzu díla Raula Hilberga The Giant with Feet of Clay (Obr na hliněných nohách). Spolu s Carlem Mattognem napsali několik stěžejních knih o různých koncentračních táborech, například Treblinka: Extermination Camp or Transit Camp? (Treblinka: vyhlazovací nebo koncentrační tábor?), Concentration Camp Majdanek: A Historical and Technical Study (Koncentrační tábor Majdanek: historická a technická studie), a Concentration Camp Stutthof and its Function in National Socialist Jewish Policy (Koncentrační tábor Stutthof a jeho funkce v židovské politice nacistů).

Syndikovat obsah