Historie

Zkáza Slovanů ze světové války - Rudolf Vrba (1924)

Světovou válkou přikvačila zkáza na veškeré národy Slovanské. Srbsko skoro vykrvácelo a jeho obyvatelstvo jest z poloviny vyvražděno. Celý ruský národ jest v nebezpečí zahynutí. Švédský spisovatel Are Waerland vydal spis »Diktatura proletariatu«, který vyšel německy v Gothě u Perthesa. Waerland dokazuje, že Rusko založili a řídili carové a nikdo jiný. Zavražděním cara Židem Jurovskym, zavražděno Rusko; bez cara není a nebude Ruska a bez Ruska nebude Slovanstva. — Máme sice spolek s Polskem, čítajícím 27 mil. obyvatel. Nemáme však s Polskem ochrannou vojenskou smlouvu. Bez opory o Rusko jest existence a budoucnost západních Slovanů naprosto nejistá a ponurá.

Dubnový sešit vídeňského časopisu »Donauland« přináší zajímavý článek, v němž dr. Gaston Bodart se zabývá obětmi světové války. Pisatel řídí se dle všeho materiálem, který měl k disposici, ze statistických líčení i zpráv neutrálních a nepřátelských zemí a dopracoval se následujícího, byť i ne úplně přesného výsledku. Dle údajů dra Bodarta vybojovalo světovou válku 58 milionů lidí. Poměr mezi Dohodou a centrálními mocnostmi byl 5:3. — Dohoda disponovala 37 miliony, centrální mocnosti 212/₅ mil. bojovníků.

Záhady světovlády: poválečné úvahy - Rudolf Vrba (1923)

Dne 11. listopadu 19181 podepsal zavražděný Dr. Erzberger v lese compiègneském kapitulaci Německa. Tím byla válka světová jen zdánlivě ukončena. Žid Lansing poslal kvapem americké armády nazpět. Tak rozbil velkou koalici, která se utvořila proti Německu. Tím se stalo Německo opět pánem situace a podepsaný mír versaillský stal se bezcenným. Židovskou revolucí zničené Rusko zmizelo a tím ztratili Slované svou oporu. Co bude dále se odehrávati a zda při tom obstojí existence česko-slovenské republiky, je zastřeno neproniknutelnou rouškou budoucnosti.

Německo se na světovou válku po vítězství u Sedanu r. 1871 připravovalo plných 40 let. Němci byli tu za jedno jak v Německu, tak v Rakousku. Věrnými spojenci Němců byli a budou vždy Maďaři a Turci. — K této alianci věrně pak drží Židé celého světa. Každý Žid mluví německy, ať bydlí v Tunisu nebo v Berlíně.

Německý generální štáb měl přesně vypočteno, že světová válka potrvá tři měsíce. Kalkuloval ovšem s naprostou jistotou předem, že angličtí občané či kupci nesáhnou k meči. Tento předpoklad selhal, londýnští kupci vyhlásili válku a Berlín se při tom otřásal ve svých základech. Nyní platilo ovšem slovo lorda Kitchenera, že válka potrvá nejméně 4 roky. Ve Vídni měl nedávno přednášku plukovník Glaise-Horstenau o tom, jak veliká koalice dohody kolísala dlouhou dobu v názorech, jak rozděliti a uspořádati Evropu, až nastane klid zbraní.

Křížová cesta Ruska - Theodor von Winberg

Winbergova kniha z roku 1922 není pouze pozoruhodným výkladem vzniku a vývoje ruské státnosti a kronikou tzv. demokratické i později bolševické revoluce v Rusku – jde mnohem hlouběji, až na samý kořen zla! Jasně a přesvědčivě ukazuje prstem na skutečné původce a před užaslýma očima čtenáře líčí dlouholetou a neúnavnou přípravu toho, co později vešlo do dějin jako Velká říjnová socialistická revoluce. „Tento jev je právě důsledkem neodpovědné a zhoubně působící židovské revoluční agitace během více než padesáti let.“ Naprosto otevřeně a plným právem nazývá věci i jejich protagonisty pravým jménem – tedy revolucí židozednářskou!

„Dokonce ani dnes pořád ještě nechce tolik chytrých a skutečně vzdělaných lidí uvěřit, že existuje tajná, mocná a internacionálně organizovaná židozednářská síla, usilující o světovládu, k jejímuž dosažení se musí nejdříve zmocnit všech gójů!

Tažení v Rusku 1941-1945 - Léon Degrelle

V roce 1936 jsem byl nejmladším vrcholným politikem v Evropě.

Bylo mi dvacet devět let a rozezvučel jsem i ty nejtajnější struny své země. Stovky tisíc mužů, žen, chlapců a dívek mě s naprostou důvěrou a oddaně následovaly. Do belgického parlamentu mou zásluhou vtrhly jako vichřice desítky poslanců a senátorů našeho hnutí. Mohl jsem se stát ministrem, stačilo jediné slovo a mohl jsem vstoupit do politické hry.

Já jsem však raději pokračoval mimo rámec špinavé oficiální politiky v tvrdém boji za pořádek, spravedlnost a čistotu, protože jsem byl posedlý ideálem, jenž nepřipouštěl kompromisy ani ústupky.

Chtěl jsem svou zemi osvobodit od diktátorské síly peněz, které korumpují moc, podkopávají základy institucí, zatěžují čisté svědomí a ruinují ekonomiku i práci. Místo anarchického režimu starých stran, jež se všechny zdiskreditovaly v důsledku politických a finančních skandálů, šířících se jako mor, jsem chtěl legální cestou nastolit silný, svobodný, spořádaný a odpovědný stát, který by představoval skutečnou sílu lidu.

První a poslední - Adolf Galland

Adolf Galland je bezesporu žijící leteckou legendou. Patřil nejen k předním stíhacím esům německé luftwaffe, ale i k jejím vysokým štábním důstojníkům. Toto jeho výjimečné postavení se odráží i v jeho pamětech, které nejen vzrušujícím způsobem vyprávějí o vzdušných soubojích ale přinášejí i dosud málo známá fakta o praktikách nejmocnějších mužů nacistického Německa. Tím má tato kniha místo jak v knihovnách obdivovatelů napínavých příběhů, tak i u příznivců historické četby.

Zviera ako svätec: Pravda o „Martinovi Lutherovi Kingovi“ - Kevin Alfred Strom

KEĎ SA KOMUNISTI ZMOCNILI nejakej krajiny, jednou z prvých vecí, ktorú vykonali, bolo skonfiškovanie súkromne držaných zbraní, aby ľudí zbavili fyzickej schopnosti odporovať tyranii. No oveľa zákernejšou než krádež zbraní ľudu je krádež ich dejín. Oficiálni komunistickí „historici“ prepísavali históriu, aby zodpovedala existujúcej straníckej línii. V mnohých krajinách boli oslavovaní národní hrdinovia vymazávaní z učebníc dejepisu, ich činy prekrúcané v prospech komunistickej ideológie, a komunistickí vrahovia a zločinci boli premenení na oficiálnych „svätcov“. Na počesť týchto zverov, ktoré povraždili mnohé národy, boli vyhlasované sviatky.

Vedeli ste, že rovnaký proces sa odohral i v Amerike?

Zpráva o rozkrádání českého národního majetku v 90. letech 20. století

Následující zpráva není a nemůže být úplná a ani si neklade za cíl být úplná a vyčerpávající. Je velmi pravděpodobné, že řada trestných činů a „tunelů“ z jejího spektra úplně unikla či je zachycena jen částečně či okrajově. Přesto se však snaží zdokumentovat zločiny a krádeže národního majetku, které proběhly v devadesátých letech, to vše především na základě pravdivých či obecně známých skutečností a faktů, jejichž relevanci a pravdivost si může kdokoli ověřit.

Zákon o potulných cikánech a podobných tulácích z roku 1927

Ve všech dílech světa setkáváme se s kočujícím národem cikánským, jehož kolébkou jest pravděpodobně Indie. Odtud rozšířili se nejprv do Evropy a Afriky a pak do celého světa. Celkem počítá se asi na 2 miliony cikánů, z nichž polovice jest v Evropě, nejvíce v Rumunsku asi 350.000, v Uhrách asi 150.000, v Turecku 60.000 a v Rusku asi 50.000. Na Československou republiku připadá asi 8000 cikánů rodem. Jejich počet ve všech státech se mění podle toho, jak který stát proti nim postupuje.

Vítězství nebo násilí: Historie Afrikánského hnutí odporu v Jižní Africe - Arthur Kemp

AWB je celosvětově známé jako tvrdá linie afrikánského odporu proti vládě černochů. AWB, popisované jako neonacistické, zesměšňované jako karikatura, mnohými nenáviděné, však vždy dokázalo přitáhnout pod svůj prapor dostatečný počet lidí, který mu umožňoval představovat ve složité jihoafrické rovnici jistý faktor. Tato kniha vypráví celý příběh Afrikánského hnutí odporu v Jižní Africe – jak vzniklo, co představuje, proč existuje, co vykonalo a jakou má před sebou budoucnost.

Odsun sudetských Němců z pohledu mezinárodního práva - Prof. dr. GEORGE GLOS

Základ k odsunu tzv. sudetských Němců položil Neville Chamberlain. Sužoval se myšlenkou, že Anglie se třeba neubrání Němcům v bitvě o Británii v roce 1940, protože sám zdržel zbrojení v rámci „míru za našeho života“. Anglii chyběly zbraně všeho druhu jeho vinou. Jednal na základě léčky, kterou mu nastražili Němci pomocí exponentů německé menšiny v Československu, Henleina a druhů, kteří jednali dle směrnic německé vlády, že chtějí mír a mírové řešení.

Syndikovat obsah