Beletrie

Kachny kontra slepice - 100 % politicky nekorektní komiks

„100% politicky nekorektní komiks.“ Ponořte se s chutí do bájného příběhu plného intriky, propagandy a zmaru.

Nebude náhodou, pokud v bajce najdete spoustu paralel s problémy dnešní doby. V naší zemi si už mnohdy nepřipadáme jako doma, úroveň vzdělávání je doslova mizerná a mládež marně postrádá hodnotnou perspektivu. Politika dnes znamená dohady úzké skupiny vyvolených o naplnění rozpočtu. Ale koho dalšího taková politika zajímá? My máme konkrétní problémy, které evidentně nezajímají ty, které nepálí. Je nejvyšší čas na změnu…

Pusťte se s námi i do našeho boje. V situaci, kdy česká vláda nehájí české zájmy, je naší snahou, aby hlas národa byl opět slyšet. I na Vás záleží, jak bude naše zem zítra vypadat, protože právě mladým patří budoucnost.

Mlčící bratrstvo (Silent Brotherhood) - Kevin Flynn, Gary Gerhardt

S vydáním českého překladu této knihy nyní uplyne celých dvacet pět let od chvíle, kdy ve Spojených státech, na ostrově Whidbey Island západně od pobřeží státu Washington, plameny hořící chaty spálily naději skupiny Američanů na rozpoutání druhé americké revoluce.

Uvnitř chaty celé dva dny odolával pětisetnásobné přesile federálních agentů jeden muž, který byl vůdcem oné skupiny. Muž, který je rok předtím vytrhl z nečinnosti a svedl je na cestu, která jim měla přinést jen smrt, nebo dlouhé roky ve vězení. Ale ty desítky mužů a žen slepě věřily, že takové riziko stojí za to, oč usilovaly. O samostatnou bílou republiku na území Spojených států amerických.

Jejich naděje shořely 8. prosince 1984, kdy federální agenti do chaty, kterou nebyli schopni dobýt, vystřelili raketu, od které chata v okamžiku vzplála, a skrývající se muž v plamenech našel svou smrt.

1984 - George Orwell

Světoznámý antiutopistický román George Orwella, který popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita, kterou živí permanentní, „udržovací“ válka mezi třemi kontinentálními mocnostmi. Společnosti vládne Strana a cokoli proti kolektivnímu myšlení Strany je krutě trestáno, lidská individualita se stává zločinem.

Vladař - Nicolo Machiavelli

Vladař, italsky Il Principe, kniha Niccolò Machiavelliho, je nejvýznamnější dílo tohoto politika, diplomata a spisovatele, který je považován za zakladatele politologie. Ve svém díle Machiavelli nejprve dělí státy na republiky a autokracie (knížectví). Dále se zabývá pouze autokraciemi. Ty rozděluje podle způsobu vzniku na zděděné a nově vzniklé. Zaměřuje především na nově vzniklé, jelikož udržet moc ve zděděných knížectvích považuje, za normálních okolností, za snadné.

Autor se ve svém díle Vladař zamýšlí nad tím, čím je člověk jako občan ve státě. Podle Machiavelliho řídí člověk své činy podle logických a rozumových kritérií nikoli podle morálních. Důležitou osobou ve státě je panovník. Pro Machiavelliho je ideálním panovníkem ten, kdo si zvolí chvályhodný cíl. Způsob, jakým se dosáhne cíle může být jakýkoliv.

Utopie - Thomas Moore

Slovo utopie je slovo umělé a označuje místo, které neexistuje. Ve významu, jak jej dnes chápeme a rozumíme mu my, použil prvně tohoto slova na začátku šestnáctého století anglický humanista a státník Thomas More. Tímto termínem tak More ve své době, ale i do budoucna dal název představě o určité ideální organizaci společnosti, o jejím uspořádání, normách, hodnotách a zákonech, která v současné době sama je neuskutečnitelná a je spíše jakýmsi projektem do blízké či vzdálené budoucnosti. Je přirozené, že utopie jednou se zrodivší jako něco ihned nerealizovatelného, něco, co na realizaci teprve čeká, prodělává zákonitě historický a ideový vývoj; rovněž je každá takováto ideální koncepce spjata s autorovým filozofickým a společenským postojem a také nutně vymezena sociálními, etickými, ekonomickými a třídními podmínkami svého vzniku a své doby. Utopie nevznikají v dějinách náhodně, nejsou pouhými výtvory autorovy fantazie. Jsou vyvolány v život konkrétními společenskými vztahy, rozpory a konflikty.

Turnerovy deníky - Andrew MacDonald

Turnerovy deníky je román z roku 1978 Williama Luthera Pierce vůdce radikální a neonacistické americké organizace National Alliance, který byl zveřejněn pod pseudonymem Andrew MacDonald. Turnerovy deníky popisují násilnou revoluci ve Spojených státech amerických, která vede k pádu federální vlády Spojených států amerických a nakonec i vyhlazení všech Židů a nebílých, a ponechání celkové bílé populace na světě na čísle padesáti milionů.

Lovec - Andrew MacDonald

William Luther Pierce je autorem této knihy, kterou stejně jako Turnerovy deníky napsal pod pseudonymem Andrew Macdonald. Joseph Paul Franklin je muž, který mezi lety 1977 a 1980 zastřelil více než dvacet lidí, černých i bílých, kteří praktikovali rasové míšení. A tomuto muži, jeho pohnutkám a jeho vražednému dílu Pierce v roce 1989 svou knihu věnoval.

Zatímco v Turnerových denících Pierce popisuje fiktivní povstání bílé rasistické organizace, které vede až k atomové válce a vyhlazení veškerého nebílého obyvatelstva na Zemi, Lovec měl být podle Pierce "více realističtější". A tak zatímco Turnerovy deníky i přes to, že se staly inspirací mnoha skutečných zločinů z nenávisti, zůstávají spíše četbou z oblasti science fiction, Lovec je děsivě skutečný.

Příběh románu, který se odehrává někdy na konci osmdesátých let, je postaven na akcích a uvažování hlavní postavy knihy, Oscara Yeagera (Yeager je poangličtělá verze německého jaeger, čili lovec). Yeager je veterán z Vietnamu, který pracuje ve Washingtonu jako technický konzultant na volné noze pro ministerstvo obrany. Znechucen tím, jak se společnost okolo něj mění, vyráží na "lov" a na odlehlých místech střílí rasově smíšené páry, které si předtím vybral na ulici. Jak se proti němu obrací hněv veřejnosti, kterou skrze média tlumočí různí občanští aktivisté, zaměřuje svou nenávist i na ně a během série atentátů povraždí ty nejpřednější z nich. Většinou Židy...

Konec civilizace - Aldous Huxley

Konec civilizace aneb Překrásný nový svět  je antiutopický sci-fi román anglického autora Aldouse Huxleyho.

Neveselé podobenství o civilizaci, která se pokusila hrát si na Boha a přetvořit k obrazu svému nejen přírodu, ale i lidskou duši. Ač napsaná v roce 1932, je stále aktuální i v době, kdy se klonování živých tvorů stává skutečností.

Jan Neruda: Pro strach židovský

Předmluva
Již před staletími dívali se vynikající čeští lidé na Židy pro jejich bezohlednost, s jakou se vždy drali kupředu a pro kořistnictví nejhoršího druhu, jimž se obohacovali, jako na své nepřátele a nenáviděli je. Čeští králové v minulosti byli často nuceni ujímat se Židy utiskovaného českého lidu a zakročovati proti nim. Také v době tak zvané osvícenské a v době liberalismu, která umožnila Židům dostati se ze svých ghet na důležitá místa v životě národů – největší duchovní velikáni vyjadřovali se o Židech jako o bezohledných příživnících a vykořisťovatelích národů, poskytnuvších jim pohostinství.

Syndikovat obsah