Ostatní

Homosexuálové – fakta

Homosexuálové žijí nečistým, nezdravým, nebezpečným, nešťastným a v mnoha případech násilným
životem.

• 25. dubna 2001 CDC (tj. Center for Disease Control, americké Centrum pro kontrolu chorob – pozn. překl.) vydalo zprávu, v níž se říká: „Na četných místech této země pozorujeme značný nárůst sexuálně přenosných chorob mezi muži, kteří mají sex s muži.“ (31, 32)
• Homosexuálové jsou zodpovědní za „první sexuálně přenosnou nákazu tyfové horečky“ v dějinách Spojených států. Tato choroba je zapříčiněna polykáním lidských výkalů. (32)
• Více než 10% homosexuálů na území významných měst USA je nakaženo virem HIV. K dnešnímu dni tvoří stále více než 50% známých případů AIDS ve Spojených státech. (30, 31)

Falešný pocit nebezpečí? Jak velké je riziko terorismu v porovnání s každodenními nebezpečími?

Hrozba terorismu se ve Spojených státech stala hlavní veřejnou politickou otázkou posledních tří let. K vypořádání se s tímto problémem byly vedeny nekonečné debaty, bylo změněno mnoho životů, vedeno pár válek a utracena spousta peněz – často bez dostatečné rozvahy. Širší perspektiva terorismu však byla ignorována. Stručně může být shrnuta takto:

1) Pokud bereme v úvahu peníze v širokém, ale rozumném kontextu, terorismus obecně nezpůsobuje příliš škod.

2) Náklady vynaložené na terorismus jsou často výsledkem ukvapených, neuvážených a nervózních reakcí.

Syndikovat obsah