Ostatní

Kriminál - David Irving

David Irving je nepochybně jedním z nejkontroverznějších současných historiků, věnujících se mimo jiné tématu holocaustu. David Duke o něm v knize Moje probuzení už v roce 1998 napsal:

„Nejlepším příkladem perzekuce těch, kdo kladou otázky o holocaustu, je příběh historika Davida Irvinga. Jeho knihy se nachází skoro ve všech knihovnách na světě. Irving napsal téměř třicet děl o druhé světové válce, publikovaných půltuctem nejprominentnějších západních vydavatelů, včetně: The Viking Press; Harper & Row; Little, Brown; Simon & Schuster; a Avon Books.

Jeho díla chválili nejuznávanější historici světa, jako A. J. P. Taylor, Trevor Roper, Gordon Craig a Stephen Ambrose. Víc než 30 let pátral v německých státních archivech, stejně jako v amerických národních archivech, v britském úřadu veřejných záznamů, vládních archivech Austrálie, Francie, Itálie a Kanady a dokonce v někdejších tajných sovětských státních archivech. Byl prvním historikem, který zpochybnil autentičnost značně medializovaných (a později jako podvrh odhalených) Hitlerových deníků. Irving během svého obsáhlého výzkumu odhalil mnoho dokumentů, které popírají některé části holocaustové ortodoxie…

Homosexuálové – fakta

Homosexuálové žijí nečistým, nezdravým, nebezpečným, nešťastným a v mnoha případech násilným
životem.

• 25. dubna 2001 CDC (tj. Center for Disease Control, americké Centrum pro kontrolu chorob – pozn. překl.) vydalo zprávu, v níž se říká: „Na četných místech této země pozorujeme značný nárůst sexuálně přenosných chorob mezi muži, kteří mají sex s muži.“ (31, 32)
• Homosexuálové jsou zodpovědní za „první sexuálně přenosnou nákazu tyfové horečky“ v dějinách Spojených států. Tato choroba je zapříčiněna polykáním lidských výkalů. (32)
• Více než 10% homosexuálů na území významných měst USA je nakaženo virem HIV. K dnešnímu dni tvoří stále více než 50% známých případů AIDS ve Spojených státech. (30, 31)

Falešný pocit nebezpečí? Jak velké je riziko terorismu v porovnání s každodenními nebezpečími?

Hrozba terorismu se ve Spojených státech stala hlavní veřejnou politickou otázkou posledních tří let. K vypořádání se s tímto problémem byly vedeny nekonečné debaty, bylo změněno mnoho životů, vedeno pár válek a utracena spousta peněz – často bez dostatečné rozvahy. Širší perspektiva terorismu však byla ignorována. Stručně může být shrnuta takto:

1) Pokud bereme v úvahu peníze v širokém, ale rozumném kontextu, terorismus obecně nezpůsobuje příliš škod.

2) Náklady vynaložené na terorismus jsou často výsledkem ukvapených, neuvážených a nervózních reakcí.

Syndikovat obsah