Sionismus a judaismus

Bernský politický proces ve věci Protokolů sionských mudrců - Dr. jur. Stephan Vász

Do naší doby Židovstvo vytáhlo dvakrát do velkého boje proti pravosti Protokolů sionských mudrců. První takové velké tažení bylo v roce 1921, druhá ofenziva začala v červnu 1933 a prozatím dosáhla svého vyvrcholení v rozsudku bernského soudu ze 14. května 1935.

Zmíněné první tažení Židovstva proti Protokolům bylo vedeno pomocí tisku. Během února 1921 nechalo Židovstvo prostřednictvím tzv. princezny Kateřiny Radziwiłłové zvěstovat v americkém židovském časopisu American Hebrew, že
Protokoly sionských mudrců jsou slátaninou carské tajné policie, a sice jmenovitě generála Račkovského a jeho úředníka Golovinského.

Antisemitizmus v priebehu ľudských dejín

„Antisemitizmus = zločinná ideológia hlásajúca nenávisť k Židom. Má väčšinou iracionálny charakter nenávisti priemerných a deklasovaných proti komunite, ktorá sa odlišuje od ostatnej spoločnosti a na ktorú (sa často pragmaticky) zvaľuje zodpovednosť za problémy, ktorými spoločnosť trpí...“

Takýto je dnešný náhľad na tých, ktorí si dovolia povedať, že aj Židia páchajú zlo. Avšak aj mnoho historických osobností, o ktorých ťažko možno vyhlásiť, že boli deklasované, iracionálne alebo priemerné, malo negatívny postoj k Židom. Medzi nimi napríklad Cicero, ktorý ako prvý použil pojmy ako humanita a ľudskosť, jeden z najvýznamnejších osvieteneckých filozofov,
Voltaire, či slávny ruský spisovateľ Fiodor Michajlovič Dostojevskij. Takisto jeden z najväčších českých spisovateľov – Jan Neruda a jeden z najväčších hudobných géniov – Richard Wagner zanechali za sebou texty vykresľujúce Židov v silne negatívnom svetle.

Náš poměr k Židům - Antonín Holub (1920)

Synové pak izraelští rozmnožili se a rodili se v hojnosti a rozhojňovali se i zesílili se náramně velmi a naplněna jest jimi země. Nuže opatrně sobě počínejme před nimi, aby se nerozmohli a kdyby přišla válka, aby se nepřipojili i oni k nepřátelům našim a nebojovali proti nám.Těmito slovy promluvil Farao k lidu svému v Egyptě. Protož ustanovili nad nimi úředníky, kteříž by plat vybírali, aby je trápili břemeny svými. Ale čím více je trápili, tím více rostli a tím se více rozmáhali.

Katechismus hebrejce v SSSR

(Pravidla chování)

První červnovou sobotu roku 1946 zabavila tajná policie v Leningradské chorální synagoze u izraelských diplomatů (kteří tehdy ještě neměli imunitu, Izrael byl vyhlášen teprv 14.5.1948) knížečku, podle tisku i papíru vytištěnou v cizině, a Ždanov ji odnesl k Stalinovi.

Syndikovat obsah